Skoči na vsebino

PREDPISI S PODROČJA KMETIJSTVA

SEKTOR ZA RAZVOJ PODEŽELJA

Ukrepi Programa razvoja podeželja

  Podzakonski predpisi

Ribištvo

Podzakonski predpisi

 

Čebelarstvo

 

  Podzakonski predpisi

Nacionalni ukrepi

Podzakonski predpisi

  Pravilniki

 

SEKTOR ZA NEPOSREDNA PLAČILA

  Podzakonski predpisi

 

  Uredbe

 

  Neposredna plačila

  IAKS

 

 

 Navzkrižna skladnost

Ukrepi KOPOP, EK in OMD

Dobrobit živali

 

 Pravilniki

SEKTOR ZA KMETIJSKE TRGE

Podzakonski predpisi

 

Uredbe

 

Pravilniki