Skoči na vsebino

PODEŽELJE

Kakovost življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega gospodarstva

Ukrepi 3. osi PRP - Kakovost življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega gospodarstva, spodbujajo zaposlovanje in ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju ter izboljšanje kakovosti življenja na podeželju. To bo mogoče doseči preko investicijskih podpor v dopolnilne dejavnosti na kmetijah, s podporami pri ustanavljanju in razvoju mikropodjetij ter z aktivnostmi pri obnovi in razvoju vasi.

 

  • 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti
  • 312 - Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij
  • 321 - Osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo
  • 322 - Obnova in razvoj vasi
  • 323 - Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja

UPRAVIČENCI

 

Vloge se sofinancirajo na podlagi prijave in izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa ter na podlagi Uredbe.