Skoči na vsebino

LEADER

Ukrepi 4. osi - LEADER spodbujajo odločanje o razvoju posameznih območij po pristopu “od spodaj navzgor”. Ukrepi in aktivnosti te osi so namenjeni krepitvi lokalnih razvojnih pobud, ob tem pa tudi doseganju ciljev 1., 2. in zlasti 3. osi.

  • 411, 412, 413- Izvajanje lokalnih razvojnih strategij
  • 421 - Spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja
  • 431 - Vodenje lokalnih akcijskih skupin, pridobitev strokovnih znanj in animacija območja

Več o LEADER ukrepih...

 

UPRAVIČENCI

 

Vloge se sofinancirajo na podlagi prijave in izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa ter na podlagi Uredbe.