Skoči na vsebino

KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja

 

Ukrepi 1. osi PRP 2007-2013 - Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja so usmerjeni k povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu in gozdarstvu in s tem k dvigu ravni konkurenčnosti teh sektorjev. To bo mogoče doseči s sofinanciranjem usposobljenosti za delo v kmetijstvu in gozdarstvu, s spodbujanjem medgeneracijskega prenosa kmetij, z investicijskimi podporami v posodobitev kmetijskih gospodarstev in živilsko predelovalne industrije ter s prilagajanjem podnebnim spremembam.

 

 

  • 111 - Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu

  • 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij

  • 113 - Zgodnje upokojevanje kmetov

  • 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

  • 122 - Povečanje gospodarske vrednosti gozdov

  • 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom

  • 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva

  • 132 - Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane

  • 133 - Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane

  • 142 - Podpore za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev

UPRAVIČENCI

 

Vloge se sofinancirajo na podlagi prijave in izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa ter na podlagi Uredbe.