Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja

 

Ukrepi 1. osi PRP 2007-2013 - Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja so usmerjeni k povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu in gozdarstvu in s tem k dvigu ravni konkurenčnosti teh sektorjev. To bo mogoče doseči s sofinanciranjem usposobljenosti za delo v kmetijstvu in gozdarstvu, s spodbujanjem medgeneracijskega prenosa kmetij, z investicijskimi podporami v posodobitev kmetijskih gospodarstev in živilsko predelovalne industrije ter s prilagajanjem podnebnim spremembam.

 

 

  • 111 - Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu
  • 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij
  • 113 - Zgodnje upokojevanje kmetov
  • 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
  • 122 - Povečanje gospodarske vrednosti gozdov
  • 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom
  • 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva
  • 132 - Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane
  • 133 - Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane
  • 142 - Podpore za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev

UPRAVIČENCI

 

Vloge se sofinancirajo na podlagi prijave in izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa ter na podlagi Uredbe.