Skoči na vsebino

KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja

 

Ukrepi 1. osi PRP 2007-2013 - Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja so usmerjeni k povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu in gozdarstvu in s tem k dvigu ravni konkurenčnosti teh sektorjev. To bo mogoče doseči s sofinanciranjem usposobljenosti za delo v kmetijstvu in gozdarstvu, s spodbujanjem medgeneracijskega prenosa kmetij, z investicijskimi podporami v posodobitev kmetijskih gospodarstev in živilsko predelovalne industrije ter s prilagajanjem podnebnim spremembam.

 

 

  • 111 - Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu
  • 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij
  • 113 - Zgodnje upokojevanje kmetov
  • 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
  • 122 - Povečanje gospodarske vrednosti gozdov
  • 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom
  • 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva
  • 132 - Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane
  • 133 - Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane
  • 142 - Podpore za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev

UPRAVIČENCI

 

Vloge se sofinancirajo na podlagi prijave in izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa ter na podlagi Uredbe.