Skoči na vsebino

PROGRAMSKO OBDOBJE 2007-2013

Ukrepi Programa razvoja podeželja 2007 – 2013 (PRP 2007 – 2013)

 

Program razvoja podeželja je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije in predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

 

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013 (PRP 2007 – 2013)

 

 

Agencija izvaja ukrepe programa razvoja podeželja, ki podpirajo trajnostni razvoj podeželja in so osredotočeni na tri skupno določene temeljne cilje:

Ukrepi pripomorejo k prestrukturiranju in prenovi kmetij, gozdarstva ter živilsko predelovalne industrije, pripomorejo k razvoju in urejanju podeželja ter k ohranjanju kmetijstva na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in spodbujajo okolju prijazno kmetijsko prakso.