Skoči na vsebino

OZNAČEVANJE PROJEKTOV EKSRP

Označevanje projektov, sofinanciranih s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na svojih spletnih straneh objavilo vse potrebne dokumente za ustrezno označevanje projektov (logotipe EU, RS, EKSRP, Priročnik za obveščanje javnosti in označevanje projektov ter vzorce obrazložitvenih tabel).

 

OBRAZLOŽITVENA TABELA IN NALEPKA

 

Najbolj pogost način označevanja je obrazložitvena tabla. Obrazložitveno tablo je potrebno postaviti takrat, ko pride do naložbe, ki je sofinancirana s pomočjo EKSRP. Namesti se jo najpozneje pred zadnjim zahtevkom za izplačilo za obdobje 5 let po zaključku naložbe na vidnem mestu.

 

V primeru naložb v kmetijsko mehanizacijo in strojno opremo upravičenec lahko uporabi označevalno nalepko, ki mora biti nameščena na vidnem in dostopnem mestu stroja ter ne sme biti izpostavljena fizični obrabi. Če se nalepka pred iztekom 5 let uniči, jo mora upravičenec nadomestiti z novo. Označevalne nalepke je mogoče dobiti na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (e-mail: aktrp(at)gov.si, tel.: 01/ 580 77 92).

 

Obrazložitvena tabla z logotipom LEADER se namesti tudi na lokacijah lokalnih akcijskih skupin, financiranih iz 4. osi. Za aktivnosti in ukrepe, financirane iz 4. osi, se uporabi nalepka z logotipom LEADER, ki jo je mogoče dobiti na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (e-mail: leader.mkgp(at)gov.si, tel. 01/ 478 91 28).

 

Obrazložitvena tabla mora vsebovati naslednje elemente:

  • Evropsko zastavo skupaj z obrazložitvijo vloge Skupnosti z naslednjo izjavo:
    • „Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje“
  • Zastavo Republike Slovenije;
  • Logotip EKSRP;
  • Za aktivnosti in ukrepe, financirane iz 4. osi , se uporabi tudi logotip LEADER;
  • Opis projekta/aktivnosti.

Prosimo vas, da uporabljate vzorca, ki sta objavljena na spletnih straneh:

Kdaj se uporablja nalepka in kdaj obrazložitvena tabla?


Nalepke uporabljamo za kmetijsko mehanizacijo in strojno opremo. Za vso drugo opremo, ki je nameščena v zaprtem prostoru, uporabljamo obrazložitveno tablo, ki jo namestimo na vidnem mestu (npr. ob vhodu v prostor).


Za aktivnosti in ukrepe, financirane iz 4. osi , se uporabi nalepka z logotipom LEADER v primerih, ko ni možno oziroma smiselno označevanje z obrazložitveno tablo. Predvsem kadar gre za premično opremo, ki se jo uporablja na različnih lokacijah (npr. stojnice)

 

Natančnejša navodila najdete v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013.