Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

REFORMA 2016 -

KAKO DO PLAČIL

 

LETNI DELOVNI PROGRAM

 

Letni delovni program določa strateške prednostne naloge za ukrepe promocije v smislu usmeritve glede izdelkov, sistemov in trgov in ustrezno dodeljenih proračunov. Cilj je, da se oblikuje dinamična in proaktivna politika, prilagojena vsako leto na nove tržne priložnosti in potrebe sektorja.

JAVNI POZIV

Evropska komisija objavi razpis za zbiranje predlogov za izvajanje letnega programa dela.

Poziva (za enostavne programe in za multi programe) sta objavljena vzporedno na spletnih
straneh izvajalske agencije Evropske komisije Chafea (Izvajalska agenca potrošnikov za zdravje,
kmetijstvo in hrano) in na spletnem portalu za raziskave in inovacije Horizon 2020.

Predlagateljice programov so lahko trgovinske ali panožne organizacije, organizacije proizvajalcev
ali organi agroživilskih sektorjev. Informacijski in promocijski programi lahko zajemajo vse proizvode,
naštete v Prilogi I k Uredbi (EU) št 1144/2014 in v Prilogi I Pogodbe PDEU EU (razen tobaka).

Možni sta dve vrsti programov za promocijo:

- Enostavni program je program promocije z eno ali več organizacij predlagateljice, ki so iz iste države članice

- Multi program je program, ki ga predložita vsaj dve organizacije predlagateljice iz vsaj dveh držav članic oz.  ena ali več evropskih organizacij.


IZBOR ENOSTAVNIH PROGRAMOV

Izbor enostavnih programov izvedejo trije neodvisni strokovnjaki na CHAFEA. O izboru potrjenih
programov Agencija obvesti organizacije predlagateljice takoj po prejemu uradne odločitve EK
(predvidoma oktober-november). 

 

Izbrane organizacije predlagateljice nato v 90 dneh podpišejo SPORAZUM O SOFINANCIRANJU.

Pred podpisom pogodbe se potrdi postopek izbora izvajalca

-SMERNICE EKZA POSTOPEK IZBORA,

- SMERNICE Agencije ZA PREVERITEV POSTOPKA IZBORA.

 

Spletne strani Evropske komisije o promociji kmetijskih proizvodov:

- European Commission - Promotion of EU farm products

- CHAFEA - The Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency 

 

OBRAZCI za vlaganje zahtevkov (tehnično in finančno poročilo).

 

PRAVNE PODLAGE ZA PROGRAME PROMOCIJE PO LETU 2016