Skoči na vsebino

INFORMIRANJE IN PROMOCIJA KMETIJSKIH PROIZVODOV

 

Nosilec ukrepa: Sektor za kmetijske trge, Oddelek za tržne ukrepe

 

 

 

 

 

 

NAMEN UKREPA

 

Namen ukrepa kmetijske politike je finančno podpreti upravičence pri akcijah informiranja in promocije kmetijskih proizvodov na notranjem trgu EU in v tretjih državah s ciljem povečanja ugleda kmetijskih proizvodov porekla Evropske unije, še posebej glede kakovosti, hranilne vrednosti in varnosti kmetijskih proizvodov in živil ter načinov njihove proizvodnje.

 

UPRAVIČENCI

 

Upravičenci (organizacije predlagateljice) do sredstev so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki glede na svojo organiziranost in dejavnost predstavljajo pridelovalce in predelovalce kmetijskih proizvodov in so na nacionalni ravni reprezentativne za posamezni sektor pridelave ali predelave v Republiki Sloveniji.

 

 

KAKO DO PLAČIL

 

Evropska komisija je 4. 2. 2016 objavila prvi razpis za zbiranje predlogov programov promocije za kmetijske proizvode v skladu z novimi pravili, določenimi v letu 2014 in veljavnimi od 1. 12. 2015. Vloge za sofinanciranje je bilo potrebno predložiti Komisiji do 28. 4. 2016.

 

Za programe promocije je na voljo 111 mio EUR sredstev, proračun pa bo v naslednjih letih še naraščal do 200 mio EUR v letih 2019 in 2020.

 

Stopnja sofinanciranja EU se bo povečala s 50 % na 70-80 % (za Grčijo in Ciper do 85 %), hkrati pa bo večja pozornost namenjena trgom tretjih držav.

 

V skladu z načrtom bo za leto 2016 26 mio EUR namenjenih t.i. "enostavnim programom" za trženje v okviru notranjega trga EU, medtem ko bo 68 mio EUR namenjenih sofinanciranju programov v tretjih državah.

 

Izvršilni organ EU bo 26. februarja 2016 organiziral "informativni dan", kjer bo razpis za zbiranje predlogov podrobneje predstavljen ter podani napotki za pripravo predlogov.

 

 

Spletne strani Evropske komisije o promociji kmetijskih proizvodov:

 

European Commission - Promotion of EU farm products

 

CHAFEA - The Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

 

PRAVNE PODLAGE ZA PROGRAME PROMOCIJE PO LETU 2016

 

PRAVNE PODLAGE, za programe katerih pogodbe bodo podpisane pred reformo Promocijske politike:

PROGRAMI INFORMIRANJA IN PROMOCIJE

 • V IZVAJANJU

  • Program informiranja in promocije perutninskega mesa v tretjih državah - "Kakovost, varnost, sledljivost - perutninsko meso EU porekla"-"MOJE NAJ MESO", organizacija predlagateljica GIZ MESNE INDUSTRIJE SLOVENIJE (triletni program z začetkom 04.02.2014);

 • ZAKLJUČENI:
  • Program informiranja in promocije sveže zelenjave na notranjem trgu EU - "SVEŽE IN NARAVNO", organizacija predlagateljica GIZ Slovenska Zelenjava (triletni program z  začetkom zaključen 31.01.2016);
  • Program informiranja in promocije za mlečne izdelke v tretjih državah EU- BiH in Makedonija - "Mlečno je super", organizacija predlagateljica GIZ MLEKARSTVA SLOVENIJE (triletni program zaključen 02.02.2015);
  • Program informiranja in promocije ekoloških izdelkov na notranjem trgu EU - "BIO UŽITEK", organizacija predlagateljica Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije
  • Program informiranja in promocije perutninskega mesa v tretjih državah - "Kakovost, varnost, sledljivost - perutninsko meso EU porekla", organizacija predlagateljica GIZ MESNE INDUSTRIJE SLOVENIJE (zaključen dne 31.1.2011);
  • Program informiranja in promocije ekoloških izdelkov na notranjem trgu EU - "BIO UŽITEK", organizacija predlagateljica Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije (zaključen dne 31.8.2011);
  • "Program informiranja in promocije za mlečne izdelke na notranjem trgu EU", organizacija predlagateljica GIZ MLEKARSTVA SLOVENIJE (zaključen dne 31.8.2010);
  • Program informiranja in promocije za mlečne izdelke na notranjem trgu EU - "Mleko krepi", organizacija predlagateljica GIZ MLEKARSTVA SLOVENIJE (zaključen dne 31.8.2012).