INFORMIRANJE IN PROMOCIJA KMETIJSKIH PROIZVODOV

 

Nosilec ukrepa: Sektor za kmetijske trge, Oddelek za tržne ukrepe

 

 

 

 

 

 

NAMEN UKREPA

 

Namen ukrepa kmetijske politike je finančno podpreti upravičence pri akcijah informiranja in promocije kmetijskih proizvodov na notranjem trgu EU in v tretjih državah s ciljem povečanja ugleda kmetijskih proizvodov porekla Evropske unije, še posebej glede kakovosti, hranilne vrednosti in varnosti kmetijskih proizvodov in živil ter načinov njihove proizvodnje.

 

UPRAVIČENCI

 

Upravičenci (organizacije predlagateljice) do sredstev so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki glede na svojo organiziranost in dejavnost predstavljajo pridelovalce in predelovalce kmetijskih proizvodov in so na nacionalni ravni reprezentativne za posamezni sektor pridelave ali predelave v Republiki Sloveniji.

 

 

KAKO DO PLAČIL

 

Javni poziv  za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje programov informiranja in promocije kmetijskih proizvodov za leto 2015.

 

ZAHTEVKI:

 

Zahtevek za odobritev promocijskega gradiva

 

 

 

 

 

 

Zahtevek za predplačilo


Zahtevek za vmesno četrtletno poročilo s prilogami: 01, 0203 in 04

Zahtevek za plačilo preostalega zneska s prilogami:  01 02, 03 in 04

 

PRAVNE PODLAGE 

PROGRAMI INFORMIRANJA IN PROMOCIJE

 • V IZVAJANJU
  • Program informiranja in promocije sveže zelenjave na notranjem trgu EU - "SVEŽE IN NARAVNO", organizacija predlagateljica GIZ Slovenska Zelenjava (triletni program z  začetkom 01.02.2013);
  • Program informiranja in promocije perutninskega mesa v tretjih državah - "Kakovost, varnost, sledljivost - perutninsko meso EU porekla"-"MOJE NAJ MESO", organizacija predlagateljica GIZ MESNE INDUSTRIJE SLOVENIJE (triletni program z začetkom 04.02.2014);
 • ZAKLJUČENI:
  • Program informiranja in promocije za mlečne izdelke v tretjih državah EU- BiH in Makedonija - "Mlečno je super", organizacija predlagateljica GIZ MLEKARSTVA SLOVENIJE (triletni program zaključen 02.02.2015);
  • Program informiranja in promocije ekoloških izdelkov na notranjem trgu EU - "BIO UŽITEK", organizacija predlagateljica Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije
  • Program informiranja in promocije perutninskega mesa v tretjih državah - "Kakovost, varnost, sledljivost - perutninsko meso EU porekla", organizacija predlagateljica GIZ MESNE INDUSTRIJE SLOVENIJE (zaključen dne 31.1.2011);
  • Program informiranja in promocije ekoloških izdelkov na notranjem trgu EU - "BIO UŽITEK", organizacija predlagateljica Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije (zaključen dne 31.8.2011);
  • "Program informiranja in promocije za mlečne izdelke na notranjem trgu EU", organizacija predlagateljica GIZ MLEKARSTVA SLOVENIJE (zaključen dne 31.8.2010);
  • Program informiranja in promocije za mlečne izdelke na notranjem trgu EU - "Mleko krepi", organizacija predlagateljica GIZ MLEKARSTVA SLOVENIJE (zaključen dne 31.8.2012).