Skoči na vsebino

UKREPI PROMOCIJE

 

Agencija izvaja nacionalni (de minimis) ukrep in dva evropska ukrepa, ki se navezujejo na promocijske in informacijske aktivnosti za različna področja kmetijskih proizvodov. Namen teh ukrepov je finančno podpreti upravičence pri aktivnostih promocije in informiranja s ciljem povečati ugled kmetijskih proizvodov. Podpora se izvaja v okviru naslednjih ukrepov: