Skoči na vsebino

PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020

(OP ESPR 2014-2020)

 

Prednostna naloga: MORSKI GOSPODARSKI RIBOLOV

VIŠINA DODELJENIH SREDSTEV: 4.066.667,00 EUR

UKREPI:

 • Zdravje in varnost
 • Začasno prenehanje ribolovne dejavnosti
 • Podpora oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov ter regionalnega sodelovanja
 • Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov
 • Dodana vrednost, kakovost proizvodov in uporaba neželenega ulova
 • Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

 

Prednostna naloga: AKVAKULTURA

VIŠINA DODELJENIH SREDSTEV: 8.000.000,00 EUR

UKREPI:

 • Inovacije
 • Produktivne naložbe v klasično akvakulturo
 • Spodbujanje človeškega kapitala in povezovanja v mreže
 • Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo
 • Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura
 • Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve
 • Ukrepi v zvezi z javnim zdravjem
 • Produktivne naložbe v zaprte sisteme v akvakulturi

 

Prednostna naloga: SKUPNA RIBIŠKA POLITIKA

VIŠINA DODELJENIH SREDSTEV: 5.224.556,00 EUR

UKREPI:

 • Nadzor in izvrševanje
 • Zbiranje podatkov

 

Prednostna naloga:LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST

VIŠINA DODELJENIH SREDSTEV: 6.666.667,00 EUR

UKREPI:

 • Pripravljalna podpora
 • Izvajanje strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, vključno s tekočimi stroški in animacijo
 • Dejavnosti sodelovanja

 

Prednostna naloga: TRŽENJE IN PREDELAVA

VIŠINA DODELJENIH SREDSTEV: 4.709.834,00 EUR

UKREPI:

 • Ukrepi za trženje
 • Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

 

Prednostna naloga: CELOSTNA POMORSKA POLITIKA

VIŠINA DODELJENIH SREDSTEV: 1.333.334,00 EUR

UKREPI:

 • Celostni pomorski nadzor
 • Spodbujanje varovanja morskega okolja in trajnostna raba morskih in obalnih virov
 • Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja

 

Obrazci...

 

Brošura "Informacije o ukrepih OP Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020"

 

Več na spletni strani http://www.ribiski-sklad.si/ (skrbnik MKGP).