Skoči na vsebino

TRAJNOSTNI RAZVOJ RIBIŠKIH OBMOČIJ

 

Sredstva so namenjena dopolnjevalnim dejavnikom k drugim osem. Prihodnost v smislu 4. osi je v vključevanju lokalnega prebivalstva, ustvarjanju lokalne akcijske skupine, doseganju posebnih veščin in v promocijskih dejavnostih med lokalnim prebivalstvom.

 

Nove priložnosti bodo predvidoma ponudile nova, kakovostna delovna mesta in omogočile dostop do usposabljanja mladim.

 

Glavni cilji:

  • ohraniti gospodarsko in socialno bogastvo ribiškega območja;
  • dodati vrednost ribiškim in ribogojskim proizvodom;
  • ohraniti in razviti delovna mesta v ribiškem območju s podporo diverzifikaciji ali gospodarskemu in socialnemu prestrukturiranju območja;
  • spodbujati kakovost obalnega okolja.

UKREPI

  • Izbor obalne akcijske skupine
  • Izvajanje lokalne razvojne strategije

 KAKO DO PLAČIL
 
Vloge se sofinancirajo na podlagi prijave in izpolnjevanja pogojev javnega razpisa.