Skoči na vsebino

RIBOGOJSTVO, PREDELAVA IN TRŽENJE

 

Sredstva so primarno namenjena akvakulturi, predelavi in trženju rib in ribogojskih proizvodov prav tako pa so sredstva namenjena tudi vodno-okoljskim ukrepom, ukrepom varovanja javnega zdravja in zdravja živali.

 

Izvajanje ukrepov bo prispevalo k boljši ponudbi in trajnostnem razvoju trga ribiških in ribogojskih proizvodov.

 

Glavni cilji:

  • posodobitev ribogojskega sektorja v trajnostnem smislu;
  • ustvarjanje okolja za dvig dolgoročne konkurenčnosti in dobičkonosnosti sladkovodnega in morskega ribogojstva na domačem ter evropskem trgu;
  • podbujanje raznovrstnosti ponudbe rib in uvajanje novih vrst rib, školjk in mehkužcev;
  • podbujanje rabe ekstenzivnih in/ali okolju prijaznih metod;
  • stvarjanje okolja za dvig dolgoročne konkurenčnosti predelovalnih obratov;
  • krepitev trženja ribiških proizvodov.

UKREPI

  • Produktivne naložbe v ribogojstvu
  • Predelava in trženje

KAKO DO PLAČIL
 
Vloge se sofinancirajo na podlagi prijave in izpolnjevanja pogojev javnega razpisa.