Skoči na vsebino

PRILAGODITEV SLOVENSKE RIBIŠKE FLOTE SKUPNOSTI

 

Sredstva so namenjena prilagoditvi ribiške flote.

 

Glavni cilji:

  • spodbujati trajnostni ribolov in dolgoročno rabo razpoložljivih in dostopnih virov;
  • prilagoditi ribiško floto razpoložljivim ribolovnim virom;
  • nuditi pomoč plovilom, ki izvajajo mali priobalni ribolov, z vidika posodabljanja plovil z namenom izboljšanja varnosti na krovu;
  • spodbujati uporabo selektivnih ribolovnih orodij in okolju/virom prijaznih ribolovnih metod.

UKREPI

  • Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti
  • Naložbe v ribiška plovila in selektivnost
  • Mali priobalni ribolov

KAKO DO PLAČIL
 
Vloge se sofinancirajo na podlagi prijave in izpolnjevanja pogojev javnega razpisa.