Skoči na vsebino

PROGRAMSKO OBDOBJE 2007-2013

 

Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013 je ključni programski dokument, ki na podlagi analize stanja ribiškega sektorja omogoča izvajanje ukrepov na področju ribištva.

 

Agencija izplačuje sredstva iz Evropskega sklad za ribištvo (ESR), ki je v novi finančni perspektivi 2007-2013 nadomestil Finančni instrument za usmerjanje ribištva (FIUR) iz let 2000-2006.

 

Sklad je namenjen trajnostnemu razvoju ribištva, ribogojstva in predelave ter trženju ribiških in ribogojskih proizvodov.

 

 

Agencija izvaja ukrepe operativni program za razvoj ribištva na 4 prednostnih oseh:

  • prilagoditev slovenske ribiške flote skupnosti,
  • ribogojstvo, predelava in trženje,
  • ukrepi v skupnem interesu,
  • trajnostni razvoj ribiških območij.

Več o operativnem programu za razvoj ribištva na MKGP...