Skoči na vsebino

UKREPI NA PODROČJU RIBIŠTVA

Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020 (OP ESPR 2014-2020) je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, in predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

 

Za izvajanje ukrepov v obdobju 2014-2020 je RS s strani ESPR prejela 24.809.114,00 EUR, vključno s sredstvi proračuna RS, pa je za izvajanje ukrepov OP ESPR 2014-2020 na voljo 32.647.360,88 EUR.

 

RS bo kot članica Evropske unije s pomočjo OP ESPR 2014–2020 spodbujala izvajanje reformirane skupne ribiške politike, ki gre v smeri ohranjanja in trajnostnega upravljanja  ribjih staležev, hkrati pa podprla ribiški sektor v RS v smeri konkurenčnega in trajnostnega razvoja.

 

 

Z ukrepi OP ESPR 2014-2020 se zasleduje cilje šestih prednostnih nalog Unije na področju ribiške politike:

  • spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva -  MORSKI GOSPODARSKI RIBOLOV
  • pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri gospodarne, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture -  AKVAKULTURA
  • pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike - SKUPNA RIBIŠKA POLITIKA
  • povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije - LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST
  • pospeševanje trženja in predelave - TRŽENJE IN PREDELAVA
  • pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike - CELOSTNA POMORSKA POLITIKA

Brošura "Informacije o ukrepih OP Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020"