Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UKREPI NA PODROČJU RIBIŠTVA

Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020 (OP ESPR 2014-2020) je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, in predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

 

Za izvajanje ukrepov v obdobju 2014-2020 je RS s strani ESPR prejela 24.809.114,00 EUR, vključno s sredstvi proračuna RS, pa je za izvajanje ukrepov OP ESPR 2014-2020 na voljo 32.647.360,88 EUR.

 

RS bo kot članica Evropske unije s pomočjo OP ESPR 2014–2020 spodbujala izvajanje reformirane skupne ribiške politike, ki gre v smeri ohranjanja in trajnostnega upravljanja  ribjih staležev, hkrati pa podprla ribiški sektor v RS v smeri konkurenčnega in trajnostnega razvoja.

 

 

Z ukrepi OP ESPR 2014-2020 se zasleduje cilje šestih prednostnih nalog Unije na področju ribiške politike:

  • spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva -  MORSKI GOSPODARSKI RIBOLOV
  • pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri gospodarne, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture -  AKVAKULTURA
  • pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike - SKUPNA RIBIŠKA POLITIKA
  • povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije - LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST
  • pospeševanje trženja in predelave - TRŽENJE IN PREDELAVA
  • pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike - CELOSTNA POMORSKA POLITIKA

Brošura "Informacije o ukrepih OP Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020"