Skoči na vsebino

UVOZNE TARIFNE KVOTE

Nosilec: Oddelek za tržne ukrepe

      

e-pošta: ztd.aktrp(at)gov.si
telefon: 01 580 77 92
faks: 01 580 77 26

 

Pri izvajanju uvoznih tarifnih kvot:

  • Agencija, v kolikor je vloga ustrezna, nadaljuje postopek izdaje dovoljenja;
  • Agencija obvesti Evropsko Komisijo o količinah na vlogah vlagateljev po posameznih tržnih redih;
  • Evropska Komisija ima možnost, da vlogo odobri ali zavrne v celoti ali z zmanjšano procentno postavko;
  • Evropska Komisija na podlagi zbranih podatkov odloči o višini redukcijskega faktorja;
  • vlagatelj se na podlagi obvestila o višini redukcijskega faktorja odloči, ali umakne vlogo in zahteva umik vloge ali pa nadaljuje postopek za izdajo dovoljenja;
  • v primeru, da vlagatelj umakne vlogo , se položena varščina nemudoma sprosti oziroma pri zmanjšanju vloge za procentno postavko, kjer zapade le del položene varščine, se del položene varščine nemudoma sprosti;
  • če vlagatelj ne umakne vloge, Agencija izda dovoljenje.

ODPRTE KVOTE V SEKTORJU ZA:

goveje in telečje meso

perutninsko meso

- prašičje meso

- jajca

- sadje in zelenjava - česen

- sadje in zelenjava - gobe

- oljčno olje

- žito in riž

- sladkor