Skoči na vsebino

UKREPI POMOČI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukrepi državnih pomoči in de-minimis so namenjeni:

 

  • pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju in pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja ter pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov
  • pomoč namenjena kmetijskim gospodarstvom, ki so zaradi nezmožnosti dela, bolezni živali, naravnih nesreč utrpeli izpad prihodkov
  • finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka (požar ali strela)
  • pomoč kmetijskim gospodarstvom zaradi zmanjšanja tveganja v kmetijski proizvodnji in ribištvu s povečanjem obsega zavarovanja (zavarovanje posevkov, nasadov in plodov, živali na kmetijskem gospodarstvu in dejavnosti gojitve vodnih živali)

 

 

Več o izvedbah posameznih ukrepov pomoči (de-minimis):

Drugi ukrepi pomoči: