Skoči na vsebino

UKREPI POMOČI

Ukrepi državne pomoči (de-minimis) so namenjeni kmetijskim gospodarstvom, ki so zaradi nezmožnosti dela, bolezni živali ali naravnih nesreč utrpeli izpad prihodkov.

 

Primeri izvedbe ukrepov de-minimis:

Drugi ukrepi pomoči:

Ukrep sofinanciranje zavarovalnih premij omogoča zavarovalnicam, da v imenu upravičencev vlagajo zahtevke za plačilo sofinanciranega dela zavarovalne premije.