Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SADJE

Tedensko poročilo

 Letno poročilo 

27. teden

Sadje 2018

    ARHIV  

ARHIV

 

NAMEN

 

Namen izvajanja tržno informacijskega sistema za trg s svežim sadjem je ugotavljanje tržne cene na reprezentativnem trgu.  Tržna cena služi kot osnova za izvajanje tržne politike na področju sadjarstva.

 

Agencija spremlja gibanje prodanih količin in cene svežega sadja s slovenskim geografskim poreklom.

 

Zavezanci za poročanje so pridelovalci sadja, ki imajo v Registru kmetijskih gospodarstev  vpisanih površin najmanj 10 ha jabolk ali 5 ha hrušk ali 5 ha jagod ali 3 ha breskev.

 

PRAVNE PODLAGE

 

Osnova za izvajanje tržno informacijskega sistema za trg z sadjem je slovenska kot tudi evropska zakonodaja, ki natančno določata pravila izvajanja.

 

Pravne podlage - Slovenija

 

Pravne podlage - EU

  • 543/2011 Izvedbena Uredba Komisije z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave
  • 1308/2013 Uredba Evropskega parlamenta in sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007