Skoči na vsebino

SADJE

Tedensko poročilo

 Letno poročilo 

19. teden

Sadje 2018

    ARHIV  

ARHIV

 

NAMEN

 

Namen izvajanja tržno informacijskega sistema za trg s svežim sadjem je ugotavljanje tržne cene na reprezentativnem trgu.  Tržna cena služi kot osnova za izvajanje tržne politike na področju sadjarstva.

 

Agencija spremlja gibanje prodanih količin in cene svežega sadja s slovenskim geografskim poreklom.

 

Zavezanci za poročanje so pridelovalci sadja, ki imajo v Registru kmetijskih gospodarstev  vpisanih površin najmanj 10 ha jabolk ali 5 ha hrušk ali 5 ha jagod ali 3 ha breskev.

 

PRAVNE PODLAGE

 

Osnova za izvajanje tržno informacijskega sistema za trg z sadjem je slovenska kot tudi evropska zakonodaja, ki natančno določata pravila izvajanja.

 

Pravne podlage - Slovenija

 

Pravne podlage - EU

  • 543/2011 Izvedbena Uredba Komisije z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave
  • 1308/2013 Uredba Evropskega parlamenta in sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007