Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PERUTNINSKO MESO IN JAJCA

Tedensko poročilo 

 Letno poročilo

 

31. teden

PERUTNINA IN JAJCA_2018

 ARHIV   ARHIV

 

NAMEN

 

Namen izvajanja tržno informacijskega sistema za trg perutninskega mesa in jajc je ugotavljanje tržne cene na reprezentativnem trgu.Tržna cena služi kot osnova za izvajanje tržne politike na področju perutninarstva. Zbrani podatki se posredujejo pristojnemu ministrstvu in pristojnim organom EU.

 

Zavezanci za poročanje so klavnice, ki letno zakoljejo več kot 150.000 glav perutnine vrste Gallus domesticus in pakirni centri s kapaciteto več kot 5.000.000 jajc letno.

 

PRAVNE PODLAGE

 

Osnova za izvajanje tržno informacijskega sistema za trg perutninskega mesa in jajc je slovenska kot tudi evropska zakonodaja, ki natančno določata pravila izvajanja.

 

Pravne podlage – Slovenija

 

Pravne podlage – EU

  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji ter o spremembi in razveljavitvi več uredb Komisije,
  • 1308/2013 Uredba Evropskega parlamenta in sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007