Skoči na vsebino

MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

Tedensko poročilo

Mesečno  poročilo  

 Letno poročilo

15. teden

Februar

 Mleko in mlečni izdelki 2018

ARHIV

ARHIV

ARHIV

  

NAMEN

 

 

Namen izvajanja tržno informacijskega sistema za trg mleka in mlečnih izdelkov je ugotavljanje tržne cene mlečnih izdelkov na reprezentativnem trgu. Tržna cena služi kot osnova pri ukrepih intervencijskega odkupa masla in podpore skladiščenju posameznih mlečnih izdelkov. Zbrani podatki se posredujejo pristojnemu ministrstvu in pristojnim organom EU.

 

Zavezanci za poročanje so mlekarne, ki letno odkupijo več kot 5.000 ton mleka.

 

PRAVNE PODLAGE

 

Osnova za izvajanje tržno informacijskega sistema za trg mleka in mlečnih izdelkov je slovenska kot tudi evropska zakonodaja, ki natančno določata pravila izvajanja.

 

Pravne podlage – Slovenija

Pravne podlage – EU

  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1183 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pošiljanja informacij in dokumentov Komisiji
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji ter o spremembi in razveljavitvi več uredb Komisije
  • 1308/2013 Uredba Evropskega parlamenta in sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007