Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPREMLJEVALNI UKREPI

SPREMLJEVALNI UKREPI - IZOBRAŽEVALNE OZ. PROMOCIJSKE DEJAVNOSTI


SPREMLJEVALNI UKREPI - Izobraževalne oz. promocijske aktivnosti

 

 

Šola izvede najmanj eno spremljevalno dejavnost. V kolikor je s strani šole izvedena le ena spremljevalna dejavnost, vanjo vključi učence vseh razredov in strokovne delavce šole, zaželeno pa je, da tudi starše in dobavitelje. V kolikor šola izvede več spremljevalnih dejavnosti, je vsak razred vključen vsaj v eno izmed njih.
Vsaka šola pripravi načrt za spremljevalne izobraževalne in promocijske dejavnosti za učence, delavce šole in starše. Vključenost staršev je dodana vrednost, ki se jo posebej spodbuja. Aktivnosti naj bodo so usmerjene tudi v povezavo z lokalnim okoljem, zato je dobro, če šola v izvajanje spremljevalnih aktivnosti vključi pridelovalce sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov ter lokalne strokovnjake na področju kmetijstva in zdravja.
 
Šole pošljejo načrte spremljevalnih dejavnosti in poročilo o njihovi izvedbi izvajalcu vrednotenja ŠSH (NIJZ), ki jih uporabi za vrednotenje učinkov sheme (v okviru vrednotenja ŠSH na šoli – spletni vprašalniki).
Pri izbiri izobraževalnih dejavnosti bodo šolam na voljo naslednji sistemsko organizirani spremljevalni ukrepi:


a) regijska izobraževanja za delavce šole;
b) projektne vsebine v okviru šole v naravi;
c) projektna izvedba šolskega vrta.

 

a) Regijska izobraževanja za delavce šole:
- različne oblike izobraževanja in promocije: NIJZ organizira regijske dogodke z JSKS;
- vabljeni so delavci vseh šol v Republiki Sloveniji, vključno tistih, ki niso v shemi, delavci Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, lokalni pridelovalci ter drugi deležniki;
- izobraževanja so usmerjena v spodbujanje uživanja sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov, v pridobivanje znanj o načinih pridelave sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov, o  pravilni izbiri sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov, o pripravi obroka, o kakovosti in hranilni vrednosti sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov,…
- pri izvedbi dogodkov sodelujejo KGZS, predstavniki MKGP oziroma ARSKTRP, strokovnjaki;
- izobraževanje, promocija in izvedeni dogodki so podlaga šolam za uspešno izvedbo spremljevalnih dejavnosti v šoli in uspešno izvedbo razdeljevanja sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov učencem;
 

b) Projektne vsebine v okviru šole v naravi:
-  šola v skladu z zakonom izvaja del pouka kot šolo v naravi. V okviru šole v naravi bo Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki za učence razvil projektne vsebine na temo sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov v povezavi s kmetijstvom, zdravo prehrano in okoljem. V izvajanje bodo vključeni tudi lokalni kmetje oziroma kmetije;
- programi se izvajajo v vseh 23 domovih CŠOD po vsej Sloveniji;
- predvidoma bo v program CŠOD lahko vključenih 46.000 učencev na šolsko leto;
- CŠOD bo izvajal različne izobraževalne dejavnosti: izobraževalne malice, obisk kmetije, obisk kmeta ali strokovnjaka s področja kmetijstva ali prehrane na domu CŠOD, različne delavnice: degustacije, priprava hrane iz sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov…

 

c) Projektna izvedba šolskega vrta:
- namen: vzpostavitev šolskega vrta kot učnega orodja v vzgojno-izobraževalnem procesu;
- izvajalec, ki bo izbran preko postopka javnega naročanja, bo prijavljenim šolam nudil celovito strokovno podporo, pomoč in svetovanje pri načrtovanju, postavitvi, delovanju in učni rabi šolskega vrta;
- prijavljenim šolam bo izvajalec nudil strokovna izobraževanja v zvezi z učno-vzgojno rabo šolskih vrtov;
- izvajalec bo zadolžen za oskrbo šol z osnovno opremo oz. materialom za vrtnarjenje (vrtno orodje, seme, sadike,…);
 

V vse tri sistemsko organizirane spremljevalne ukrepe je vključeno spremljanje in vrednotenje (v povezavi z NIJZ, ki izvaja spremljanje in vrednotenje za ŠSH).