Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 2018

Nosilec ukrepa: Sektor za kmetijske trge

Telefon: 01 580 77 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMEN UKREPA

 

Tradicionalni slovenski zajtrk poteka ob dnevu slovenske hrane, letos je to bilo 16. novembra 2018. Gre za tradicionalen slovenski zajtrk, ki je sestavljen iz mleka, kruha, masla, medu in jabolka. Namen ukrepa je da otroke, mladino in širšo javnost seznanjamo o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil, ki so pridelana oz. predelana v Sloveniji. Želimo poudariti pomen kmetijstva in čebelarstva za predelavo hrane, ter njenem vplivu na okolje. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

 
PODPORA

 

Podpora se dodeli v skladu s 4. členom Odredbe Tradicionalni slovenski zajtrk (Uradni list RS, št. 64/18)
 
UPRAVIČENCI

 

Upravičenci za povračilo stroškov so vrtci, osnovne šole in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe in 16. novembra 2018 izvedejo zajtrk z vsemi živili = mleko, med, jabolka, maslo in kruh.
 
POSTOPEK ZA VNOS, ODDAJO VLOG

 

Vnos in oddaja vloge bo bila možna samo elektronsko v aplikaciji Tržni ukrepi z ustreznim digitalnim pooblastilom. Rok za vložitev vlog je od 3. do 20. decembra 2018. Če vnos in oddajo vloge v aplikaciji izvede druga oseba, ta oseba potrebuje pooblastilo zakonitega zastopnika digitalnega potrdila. Izpolni se obrazec. (glej polje Obrazci). Obvezna polja za uspešno oddajo vloge so:
•    Ime in priimek odgovorne osebe
•    Potrjenih vseh pet izjav
•    Vnesene vse količine proizvodov
•    Priložena vsaj ena fotografija
•    Digitalni podpis vloge

 

 

IZPLAČILA

 

Agencija bo izplačala podporo za povračilo stroškov za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka glede na: število otrok in učencev, vpisanih v centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja na dan 30. september 2018 in pavšalnega nadomestila v višini 0,52 eura.
Agencija bo pred izplačilom izvajala dodatno administrativno kontrolo. Pozvala bo dva odstotka upravičencev od vseh upravičencev, ki so vložili vlogo za povračilo stroškov, da predložijo račune, dobavnice, izjave, certifikate ali knjigovodske listine s katerimi izkazujejo poreklo živil. V primeru podarjenih živil predložijo izjavo darovalca o vrsti in količini zadevnih živil.

 

Pomembno obvestilo:
Novo pooblastilo za dostop in uporabo spletne aplikacije TRŽNI UKREPI Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Veljavnost pooblastila je do 31.12.2020.

 

PRILOGE, OBRAZCI:

 

-Pooblastilo
-PowerPoint spletnega seminarja dne 28.11.2018
-Navodila za vnos in oddajo Tradicionalni slovenski zajtrk

 

 

 

PRAVNE  PODLAGE

 

-    Odredba Tradicionalni slovenski zajtrk (Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28.9.2018)