Skoči na vsebino

ODOBRITEV ŠOL

Odobritev šol

 

UPRAVIČENCI:

 

Do odobritve za izvajanje ŠSH so upravičene osnovne šole, ki so vpisane v razvid, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

PRIJAVA:

 

Šola, ki želi v določenem obdobju sheme, ki traja od 1. avgusta tekočega leta do 31. julija naslednjega leta, prejemati pomoč, mora do 1. decembra v letu pred letom, v katerem se obdobje sheme začne, na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (Dunajska 160, 100 Ljubljana) vložiti vlogo za odobritev vlagatelja za pomoč šoli.

 

ODLOČITEV O ODOBRITVI:

 

Agencija najpozneje do 31. oktobra v letu, v katerem se obdobje izvajanja sheme začne, izda šoli odločbo o odobritvi vlagatelja za pomoč šoli. Šolam določi največjo skupno vrednost pomoči na osnovi:

  • vpisanega števila učencev (od 1. do 9. razreda),
  • najvišje vrednosti pomoči na učenca v obdobju ŠSH - okvirno 6 EUR za razdeljevanje sadja in zelenjave in do 4 EUR za razdeljevanje mleka in mlečnih izdelkov. 

 

ODOBRITVE ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

preliminarni seznam odobritev