Skoči na vsebino

IZPLAČILA

Izplačila ŠSH

 

 

 

 

 

UPRAVIČENCI:

 

Do finančne podpore je upravičena šola, ki jo je Agencija z odločbo odobrila za namene ŠSH.

 

NAJVEČJA PODPORA:

 

Skupna podpora vseh treh zahtevkov ne presega vrednosti, ki je bila šoli dodeljena na odločbi o odobritvi za nemene ŠSH.

 

ZAHTEVEK:

 

Šola vlaga zahtevke za pomoč za dobavo svežega sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov elektronsko preko aplikacije SKT in priporočeno po pošti na agencijo ali na vložišču agencije najpozneje zadnji dan tretjega meseca ob koncu vsakega od treh obdobij razdelitve svežega sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov, razen za tretje obdobje razdelitve, ko naj šole vložijo zahtevek čimprej po zaključku pouka (do 15. julija oz. v prvih dneh julija 2019):


- prvo obdobje: od 1.9.2018 do 31.12.2018 - rok: 31.3.2019;
- drugo obdobje: od 1.1.2019 do 31.3.2019 - rok: 30.6.2019;
- tretje obdobje: od 1.4.2019 do 24.6.2019 - rok: 24.9.2019, vendar naj šole  zahtevek vložijo do 15.7.2019 oz. v prvih dneh julija 2019!

 

 

PRILOGE:

 

Za vsako razdelitev posebej je potrebno elektronsko preko aplikacije SKT priložiti račune za dobavljene proizvode, ki so bili razdeljeni v okviru sheme, in potrjen izpisek plačil. Če je plačilo izvedeno prek Uprave Republike Slovenije za javna plačila, mora biti izpisek plačil potrjen z žigom Uprave Republike Slovenije za javna plačila oziroma ga potrdi šola z žigom in podpisom osebe, pooblaščene za zastopanje; če pa je plačilo izvedeno prek banke, mora biti izpisek plačil potrjen z žigom banke.

 

IZPLAČILO PODPORE

 

Agencija izplača podporo v treh mesecih od dneva vložitve pravilno izpolnjenega in veljavnega zahtevka za pomoč za proizvode, ki se nahajo na seznamu dovoljenih proizvodov.

 

Spletna stran Kmetijsko gozdarske zbornice omogoča povezavo do kmetij, ki so pripravljene dobaviti sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke na šolo.

 

 

DRUGE ZAHTEVE ZA IZPLAČILO:

  • Šola mora ločeno voditi podatke o ŠSH.
  • Šola mora pred začetkom izvajanja ŠSH izdelati plakat katerega namen je obveščanje javnosti, da je šola vključena v EU ŠSH, ki ga sofinancira EU.
  • Šola mora pred koncem šolskega leta izvesti vsaj eno izobraževalno ali promocijsko aktivnost (Kmetijsko gozdarska zbornica omogoča brezplačna izobraževanja na temo sadjarstva in brezplačen ogled kmetij; Inštitut za varovanje zdravja prav tako omogoča brezplačna izobraževanja).

PREGLEDI NA KRAJU SAMEM:

Agencija izvede preglede na 5 % vseh šol, ki sodelujejo v ŠSH.