Skoči na vsebino

MLEKO POROČILNI SISTEM ( EVIDENCE)

Nosilec ukrepa: Oddelek za intervencijske ukrepe  

 

telefon: 01 580 77 92

faks: 01 478 92 00

 

 

 

 

 

NOVO!!

 

S 1.4.2015 se je ukinil sistem mlečnih kvot. V veljavo pa je stopil Pravilnik  o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 21/2015 ,http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12246)

 

 

NAVODILA ODKUPOVALCEM (prvim kupcem)

 

NAVODILA  ZA VNOS MESEČNIH POROČIL - ODKUPLJENE KOLIČINE MLEKA IN ODKUPNE CENE

 


BLIŽNJICA DO APLIKACIJE

 

Obvestilo-sprememba: Za vnašanje poročila preko e-KmetijaPRODUKCIJA se namesto Tržni informacijski sistem izbere Poročilni sistem.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

NEPOSREDNA PRODAJA MLEKA

 

Ureja :Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 21/15)

 

7. člen

(poročanje o neposredni prodaji mleka)

(1) Proizvajalec mleka, ki mleko ali mlečne proizvode neposredno prodaja, mora voditi mesečno evidenco o vseh količinah mleka, ki jih je neposredno prodal, in o količinah mleka, ki jih je uporabil za mlečne izdelke, ki jih je neposredno prodal.

(2) Proizvajalec mleka hkrati z oddajo zbirne vloge na obrazcu iz priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika, pošlje agenciji skupno poročilo o količinah mleka, ki jih je neposredno prodal v preteklem letu, in o količinah mleka, ki jih je uporabil za mlečne izdelke, ki jih je neposredno prodal.

 

 

 

 

Več...