Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MLEKO POROČILNI SISTEM ( EVIDENCE)

Nosilec ukrepa: Oddelek za intervencijske ukrepe  

 

telefon: 01 580 77 92

faks: 01 478 92 00

 

 

 

 

 

 

Z 9.12.2017 je začel veljati Pravilnik o evidenci za sektor mleka in o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 66/17), ki določa podrobnejšo vsebino in postopek za vpis v evidenco za sektor mleka (v nadaljnjem besedilu: evidenca mleka), tržno informacijski sistem za trg mleka in mlečnih izdelkov, osebe, ki pošiljajo podatke, vrsto podatkov ter obseg in pogostost poročanja.

 

 

NAVODILA ODKUPOVALCEM (prvim kupcem)

 

NAVODILA  ZA VNOS MESEČNIH POROČIL - ODKUPLJENE KOLIČINE MLEKA IN ODKUPNE CENE

 

 

BLIŽNJICA DO APLIKACIJE

 

Obvestilo-sprememba: Za vnašanje poročila preko e-KmetijaPRODUKCIJA se namesto Tržni informacijski sistem izbere Poročilni sistem.

 

 

NOVOST PO 1.1.2019!!!

 

POROČANJA PREDELOVALCEV MLEKA MED 1.1.2019 IN 20.1.2019

 

Predelovalni obrati za mleko, ki so v letu 2018 odkupili 5.000 ton mleka ali manj, morajo do 20. januarja 2019 na ARSKTRP za leto 2018 poročati o:
•    količini odkupljenega mleka od pridelovalcev mleka iz Republike Slovenije oziroma prvih kupcev iz Republike Slovenije;
•    količini prodanega surovega mleka slovenskega porekla zunaj Republike Slovenije;
•    predelani količini mleka slovenskega porekla;
skladno z drugim odstavkom 6. člena Pravilnika o evidenci za sektor mleka in o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list RS; št. 66/17).

 

Prav tako morajo predelovalni obrati, ki so v letu 2018 odkupili drugo mleko (kozje, ovčje,…) poročati do 20. januarja 2019 na ARSKTRP za leto 2018 o:
•    količini odkupljenega drugega mleka od pridelovalcev mleka iz Republike Slovenije oziroma prvih kupcev iz Republike Slovenije;
•    količini prodanega drugega mleka slovenskega porekla zunaj Republike Slovenije;
•    predelani količini drugega mleka slovenskega porekla;
skladno s tretjim odstavkom 6. člena Pravilnika o evidenci za sektor mleka in o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list RS; št. 66/17).

 

Predelovalni obrati posredujejo poročila na ARSKTRP izključno z vnosom podatkov v spletno aplikacijo POROČILNI SISTEM, ki se nahaja v sklopu E-kmetije.

 

Navodila za vnos poročila:

NAVODILA PREDELOVALNIM OBRATOM ZA LETNO POROČANJE O ODKUPU IN PREDELAVI KRAVJEGA MLEKA
NAVODILA PREDELOVALNIM OBRATOM ZA LETNO POROČANJE O ODKUPU IN PREDELAVI DRUGEGA MLEKA (kozje, ovčje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

NEPOSREDNA PRODAJA MLEKA

 

Ureja :Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 21/15)

 

7. člen

(poročanje o neposredni prodaji mleka)

(1) Proizvajalec mleka, ki mleko ali mlečne proizvode neposredno prodaja, mora voditi mesečno evidenco o vseh količinah mleka, ki jih je neposredno prodal, in o količinah mleka, ki jih je uporabil za mlečne izdelke, ki jih je neposredno prodal.

(2) Proizvajalec mleka hkrati z oddajo zbirne vloge na obrazcu iz priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika, pošlje agenciji skupno poročilo o količinah mleka, ki jih je neposredno prodal v preteklem letu, in o količinah mleka, ki jih je uporabil za mlečne izdelke, ki jih je neposredno prodal.

 

 

 

 

Več...