Skoči na vsebino

MLEKO POROČILNI SISTEM ( EVIDENCE)

Nosilec ukrepa: Oddelek za intervencijske ukrepe  

 

telefon: 01 580 77 92

faks: 01 478 92 00

 

 

 

 

 

 

Z 9.12.2017 je začel veljati Pravilnik o evidenci za sektor mleka in o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 66/17), ki določa podrobnejšo vsebino in postopek za vpis v evidenco za sektor mleka (v nadaljnjem besedilu: evidenca mleka), tržno informacijski sistem za trg mleka in mlečnih izdelkov, osebe, ki pošiljajo podatke, vrsto podatkov ter obseg in pogostost poročanja.

 

 

NAVODILA ODKUPOVALCEM (prvim kupcem)

 

NAVODILA  ZA VNOS MESEČNIH POROČIL - ODKUPLJENE KOLIČINE MLEKA IN ODKUPNE CENE

 

 

BLIŽNJICA DO APLIKACIJE

 

Obvestilo-sprememba: Za vnašanje poročila preko e-KmetijaPRODUKCIJA se namesto Tržni informacijski sistem izbere Poročilni sistem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

NEPOSREDNA PRODAJA MLEKA

 

Ureja :Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 21/15)

 

7. člen

(poročanje o neposredni prodaji mleka)

(1) Proizvajalec mleka, ki mleko ali mlečne proizvode neposredno prodaja, mora voditi mesečno evidenco o vseh količinah mleka, ki jih je neposredno prodal, in o količinah mleka, ki jih je uporabil za mlečne izdelke, ki jih je neposredno prodal.

(2) Proizvajalec mleka hkrati z oddajo zbirne vloge na obrazcu iz priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika, pošlje agenciji skupno poročilo o količinah mleka, ki jih je neposredno prodal v preteklem letu, in o količinah mleka, ki jih je uporabil za mlečne izdelke, ki jih je neposredno prodal.

 

 

 

 

Več...