Skoči na vsebino

MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

 

 

Z 9.12.2017 je začel veljati Pravilnik o evidenci za sektor mleka in o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 66/17), ki določa podrobnejšo vsebino in postopek za vpis v evidenco za sektor mleka (v nadaljnjem besedilu: evidenca mleka), tržno informacijski sistem za trg mleka in mlečnih izdelkov, osebe, ki pošiljajo podatke, vrsto podatkov ter obseg in pogostost poročanja.

 

MLEKO POROČILNI SISTEM