Skoči na vsebino

TRŽNI UKREPI

Tržni ukrepi imajo posreden ali neposreden učinek na posameznih kmetijskih trgih. Ukrepi so raznoliki in zajemajo od vpliva na proizvodnjo do vzpodbujanja zdravega načina prehranjevanja.  Hkrati se spremljajo cene za nekatere kmetijske proizvode in izdajajo zunanjetrgovinska dovoljenja. Ukrepi so običajno vezni na določeno obdobje (npr. kvotno leto) in se izvajajo več let ali pa so vezani na določen proizvod in se izvajajo občasno (npr. državama pomoč  deminimis).