Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SHEMA ZA MALE KMETE

 

Namen sheme


Sheme za male kmete bo prispevala k poenostavitvi tako za male kmete kot tudi za pristojne organe. Kljub temu bodo morala kmetijska gospodarstva, ki bodo vključena v shemo za male kmete, vsako leto oddati »poenostavljeno zbirno vlogo«.

 

Upravičenci, pogoji in zahteve

 

Upravičenec do vstopa v shemo za male kmete je nosilec KMG:

  • katerega kmetijsko gospodarstvo je upravičeno do dodelitve plačilnih pravic leta 2015;
  • izpolnjuje vstopni prag 1 ha upravičenih kmetijskih površin;
  • v času sodelovanja v shemi za male kmete ohranja vsaj tolikšno število hektarjev upravičenih kmetijski površin kot jih je prijavil v letu 2015 in za njih pridobil plačilne pravice.

Prijava in vključitev


   - oddaja zbirne vloge za leto 2015;

   - ARSKTRP obvesti potencialnega upravičenca o višini ocenjenega zneska do 1. oktobra 2015;

   - oddaja vloge za vključitev v shemo za male kmete do vključno 15. oktobra 2015;

   - vstop v shemo za male kmete je prostovoljen in je možen le v letu 2015.

 

Prednosti sheme

 

   - KMG ni zavezano za izvajanje zelene komponente in

   - KMG se ne preverja v okviru navzkrižne skladnosti.

 

 

Višina podpore

 

Po obvestilu in odločitvi za vključitev v shemo za male kmete bo nosilec KMG prejel podporo, ki:

  • bo seštevek dejanskih plačil, ki bi jih KMG prejelo v okviru »standardnih« shem (plačilne pravice, plačilo za zeleno komponento, plačilo za mlade kmete in/ali plačilo za sheme proizvodno vezanih plačil) na podlagi ugotovljenih upravičenih površin in števila živali za leto 2015 in če ta seštevek preseže 1.050,00 evrov, se podpora
    omeji na 1.050 evrov;
  • se bo za čas sodelovanje v shemi za male kmete »zamrznila« in spreminjala le toliko, da se prilagodi nižanju nacionalne ovojnice za neposredna plačila zaradi zunanje konvergence.

Trajanje podpore

 

- Od leta 2016 naprej lahko nosilec KMG izstopi iz sheme, če to sporoči ARSKTRP do 1. januarja tistega leta, v katerem ne želi sodelovati v shemi za male kmete;
- KMG vsako leto odda »poenostavljeno zbirno vlogo«, s katero potrdi, da ni sprememb v številu ha.