Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PODPORA ZA STRNA ŽITA

 

Namen ukrepa

 

Z ukrepom se sledi cilju Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – "Zagotovimo si hrano za jutri".

 
Upravičenci, pogoji in zahteve za leto 2018


Upravičenci do plačila so KMG, ki:

  • pridelujejo vsaj eno strno žito: pšenico, trdo pšenico, rž, piro, tritikalo, oves, ječmen, soržico ali mešanico strnih žit;
  • skupna ugotovljena površina, za katero uveljavljajo podporo za pridelavo, znaša vsaj 0,3 ha;
  • najmanjša ugotovljena upravičena površina kmetijskega gospodarstva znaša najmanj 1 ha;
  • najmanjša ugotovljena upravičena površina kmetijske parcele, za katero uveljavlja podporo za strna žita, znaša vsaj 0,1 ha;
  • imajo strna žita na njivi, za katero uveljavlja podporo za strna žita, do dopolnjene tehnološke zrelosti.

Višina podpore

 

Za namen tega ukrepa bo namenjeno 5 % nacionalne zgornje meje za neposredna plačila za posamezno leto (v letu 2018 to znaša 6.757.050,00 evrov). Višina podpore v posameznem letu se bo izračunala tako, da se bo letni znesek delil s skupnim številom upravičenih hektarjev za podporo za strna žita na podlagi vlog za podporo za strna žita v tekočem letu.

Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do podpore za strna žita le enkrat na leto na isti površini.