Skoči na vsebino

PODPORA ZA STRNA ŽITA

 

Namen ukrepa

 

Z ukrepom se sledi cilju Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – "Zagotovimo si hrano za jutri".

 
Upravičenci, pogoji in zahteve


Upravičenci do plačila so KMG, ki:

  • pridelujejo vsaj eno strno žito: pšenico, trdo pšenico, rž, piro, tritikalo, oves, ječmen, soržico ali mešanico strnih žit;
  • skupna površina, za katero uveljavljajo podporo za pridelavo, znaša vsaj 0,3 ha;
  • najmanjša ugotovljena upravičena površina kmetijskega gospodarstva znaša najmanj 1 ha;
  • najmanjša ugotovljena upravičena površina kmetijske parcele, za katero uveljavlja podporo za strna žita, znaša vsaj 0,1 ha;
  • imajo strna žita na njivi do dopolnjene tehnološke zrelosti.

Višina podpore

 

Za namen tega ukrepa bo namenjeno 5 % nacionalne zgornje meje za neposredna plačila za posamezno leto (v letu 2015 to znaša 6.899.350,00 evrov). Višina podpore v posameznem letu se bo izračunala tako, da se bo letni znesek delil s skupnim številom upravičenih hektarjev za podporo za strna žita na podlagi vlog za podporo za strna žita v tekočem letu.