Skoči na vsebino

PODPORA ZA MLEKO V GORSKIH OBMOČJIH

 

Namen ukrepa

 

Podpora za mleko v gorskih območjih je namenjena ohranitvi proizvodnje mleka na področjih s slabšimi pogoji za proizvodnjo mleka. 


Upravičenci, pogoji in zahteve


Upravičenci do plačila so nosilci KMG:

 • ki izvajajo kmetijsko dejavnost;
 • katerih ugotovljena upravičena površina kmetijskega gospodarstva znaša najmanj 1 ha ali manj kot 1 ha in znaša skupni znesek plačil, ki naj mu bi bil odobren, najmanj 100 evrov;
 • katerih kmetijsko gospodarstvo je razvrščeno v gorsko območje v skladu s predpisom, ki ureja razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, v kvotnem letu 2014/2015 je oddaja in neposredna prodaja mleka znašala najmanj 5.167 kg in v tekočem letu redijo eno ali več ženskih govedi, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:

  • je označeno, registrirano ter vodeno v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi;
  • so prisotne na zadevnem kmetijskem gospodarstvu v obdobju obvezne reje, ki traja od začetnega datuma za oddajo zbirne vloge v tekočem letu iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, do 30. septembra tekočega leta;
  • so na dan 1. januarja 2015 v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo živali, vpisane v CRG kot rjave, lisaste, črnobele, red holstein, montbeliard, džersi, ayrshire, blaarkop rood, cika, kraška siva, pincgau ali siva tirolska pasma oziroma kot križanka izključno med temi pasmami;
  • so telile vsaj enkrat do začetnega datuma za oddajo zbirne vloge v tekočem letu iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, pri čemer se za telitev šteje tudi rojstvo mrtvorojenega teleta, ki se rodi mrtvo po najmanj šestih mesecih brejosti in katerega truplo je odstranjeno v skladu s predpisi, ki urejajo odstranjevanje živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi;
  • so na dan 1. januarja tekočega leta mlajše kot 15 let.

 

Višina podpore


Za namen tega ukrepa bo namenjeno 3,5 % letne ovojnice (v letu 2015 to znaša 4.829.545 evrov). Višina podpore na upravičeno žival se bo izračunala tako, da se bo letna ovojnica namenjena tej shemi delila z vsemi upravičenimi živalmi.