Skoči na vsebino

PODPORA ZA BELJAKOVINSKE RASTLINE

 

Namen ukrepa


Ker je ekonomika pridelave beljakovinskih rastlin v Sloveniji neugodna predvsem glede na velikost kmetij, razdrobljenost površin in neugodnih pogojev za kmetovanje, se s podporo za beljakovinske rastline želi preprečiti zmanjševanje površin pod beljakovinskimi rastlinami.


Upravičenci, pogoji in zahteve


Upravičenci do plačila so nosilci KMG, ki:

  • pridelujejo lucerno, detelje, krmni bob, sojo, grašico, volčji bob, grahor ali krmni grah;
  • imajo beljakovinske rastline prisotne na površini za katero uveljavlja podporo od 7. maja do tehnološke zrelosti oz. do 30. septembra v tekočem letu;
  • skupna površina, za katero uveljavljajo podporo, znaša vsaj 0,3 ha;
  • najmanjša ugotovljena upravičena površina njihovega kmetijskega gospodarstva znaša najmanj 1 ha;
  • najmanjša ugotovljena upravičena površina kmetijske parcele, za katero uveljavljajo podporo, znaša vsaj 0,1 ha.

Višina podpore

 

Za namen ukrepa je v letu 2015 namenjeno 2 % nacionalne zgornje meje za neposredna plačila (v letu 2015 znaša 2.759.740 evrov). Višina podpore v tekočem letu se bo izračunala tako, da se bo letni znesek namenjen za to shemo delil s številom ugotovljenih upravičenih hektarjev beljakovinski rastlin v tekočem letu. Višina podpore je torej odvisna od števila ugotovljenih upravičenih hektarjev beljakovinskih rastlin v tekočem letu.

 

OPOZORILO!

Podpora za beljakovinske rastline se z letom 2017 ukine. Več preberi tukaj!