Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROIZVODNO VEZANA PLAČILA

 

Proizvodno vezano plačilo za govedo (GOV) predstavlja dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi, ki se podeli enkrat letno. Zahtevek se vlaga na posebnem obrazcu v okviru zbirne vloge in sicer na obrazcu: "Zahtevek za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi in za mleko za gorsko višinska in strma kmetijska gospodarstva". Vlagatelji prejmejo izplačila, če izpolnjujejo predpisane pogoje in pravočasno oddajo zahtevke in zbirno vlogo.

 

 

 

  • dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi
  • dodatno plačilo za mleko za gorska višinska in strma kmetijska gospodarstva

Z letom 2010 je prišlo do razvezave proizvodno vezanih neposrednih plačil na površino hmeljišča v obdelavi, premij za ovce in koze ter dodatnih premij za ovce in koze. Dodeljuje se tudi  dodatno plačilo za mleko za gorska višinska in strma kmetijska gospodarstva in podpora za ohranitev živinoreje na kmetijskih gospodarstvih s travinjem.

 

Z letom 2012 je prišlo do razvezave pomoči za stročnice, podpore za pridelavo lupinarjev ter posebne premije za bike in vole.

 

Zadevna plačila, ki so bila predmet razvezave so bila vključena v shemo enotnega plačila.


UPRAVIČENCI
 
Do plačil so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje, določene s pravnimi podlagami in v roku oddajo zbirno vlog in zahtevke.

 

 
PRAVNE PODLAGE

 

Pravne podlage za leto 2014

Pravne podlage za leto 2013

Pravne podlage za leto 2012

Pravne podlage za leto 2011

Pravne podlage za leto 2010

Pravne podlage za leto 2009

Pravne podlage za leto 2008

Pravne podlage za leto 2007 (na spletnih straneh MKGP)...

Pravne podlage za neposredna plačila za leto 2006 (na spetnih straneh MKGP) ... 

Pravna podlaga za neposredna plačila za leto 2005...

Pravna podlaga za neposredna plačila za leto 2004...

Pravna podlaga za neposredna plačila za leto 2003...

 

Več...