Skoči na vsebino

STROKOVNE PRIREDITVE IN DRUŠTVA

Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju

OBVESTILO!

 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, dne 30.6.2017 na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 35/2015) v Uradnem listu RS št. 32/2017 objavilo tri javne razpise podpor nevladnim organizacijam:
•    za 2. ukrep Uredbe Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju v letu 2017,
•    za 3. ukrep Uredbe Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2017,
•    za 4. ukrep Uredbe Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2017 (v nadaljevanju: javni razpisi).

Višina razpisanih sredstev v letu 2017:
za 2. ukrep:  54.000 EUR,
za 3. ukrep: 231.000 EUR in
za 4. ukrep:  10.000 EUR.

Skupna višina podpor v letu 2017 znaša do 295.000 EUR.

Upravičeni vlagatelji so društva, zveze, združenja in sindikati, ki delujejo na področju kmetijstva in podeželja. Glede na to, da gre za javne razpise zaprtega tipa je potrebno posvetiti posebno pozornost tako izpolnjevanju predpisanih pogojev kot tudi pripravi vlog. Po zaprtju javnega razpisa dopolnitve in popravki vlog niso več mogoči.
Rok za oddajo vlog za javna razpisa za 4. In 3. Ukrep uredbe začne teči 1.7.2017 in se zaključi z 31.7.2017.

Za 2. ukrep uredbe začne rok teči 1.7.2017 in se zaključi 24.7.2017

 

Vrste ukrepov:

 

-       Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju

Vlagatelj je nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na območju Republike Slovenije.

 

-       Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja

Vlagatelj je pravna oseba, ki povezuje pravne osebe, ki so registrirane kot društva, ali kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, v sindikat kmetov ali posameznike v društvo in deluje na območju Republike Slovenije.

 

-       Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov

Vlagatelj je nepridobitna organizacija, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.

 

Vloge se sofinancirajo na podlagi prijave in izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa ter na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 35/2015, z dne 22. 05. 2015, str. 3941-3945).

 

Navodila za pripravo vloge

 

Uporabno:

- spletna aplikacija

- pooblastilo za dostop in uporabo spletne aplikacije TRŽNI UKREPI

- splošna navodila za uporabo aplikacije "TRŽNI UKREPI"

- navodilo za spletno aplikacijo TRŽNI UKREPI za društva - predelava