Skoči na vsebino

KOMASACIJE

Pomoč za dokončanje komasacijskih postopkov

V okviru ukrepa Pomoč za dokončanje komasacijskih postopkov se financirajo pravna in upravna dela, vključno s stroški pregleda, ki so vezana na dokončanje komasacijskih postopkov ter izplačilo denarnih odškodnin komasacijskim udeležencem v postopkih reševanja komasacijskih pritožb.

 

UPRAVIČENCI

 

Uravičenci do pomoči so komasacijski udeleženci, ki so fizične ali pravne osebe.
 
Seznam območij, ki so vključena v Program dokončanja komasacijskih postopkov, s sklepom določi minister, pristojen za kmetijstvo, in  je objavljen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Agencija pripravi vsakoletni program, ki ga potrdi direktor Agencije s soglasjem ministra, pristojnega za kmetijstvo.
 
Sam postopek dokončanja komasacijskih postopkov pa vodi pristojna upravna enota. Vloge se sofinancirajo na podlagi prijave in izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa ter na podlagi Uredbe.