Skoči na vsebino

NACIONALNI UKREPI RAZVOJA PODEŽELJA

ARSKTRP na podlagi veljavnih uredb objavlja javne razpise za pridobitev sredstev v okviru nacionalnih ukrepov za razvoj podeželja. To so ukrepi, katerih nameni niso zajeti v Skupni kmetijski politiki oziroma njenih ukrepih razvoja podeželja.