Skoči na vsebino

STORITVE (UKREPI)

Ukrepi razvoja podeželja

 • Ukrep 1 - Prenos znanja in dejavnosti informiranja
 • Ukrep 2 - Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah
 • Ukrep 3 - Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila
 • Ukrep 4 - Naložbe v osnovna sredstva
 • Ukrep 6 - Razvoj kmetij in podjetij
 • Ukrep 7 - Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih
 • Ukrep 8 - Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje
 • Ukrep 9 - Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev
 • Ukrep 10 - Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila
 • Ukrep 11 - Ekološko kmetovanje
 • Ukrep 13 - Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami
 • Ukrep 14 - Dobrobit živali
 • Ukrep 16 - Sodelovanje
 • Ukrep 19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)

Neposredna plačila na površine in za živali

 • Shema osnovnega plačila (plačilne pravice)
 • Plačilo za zeleno komponento
 • Plačilo za mlade kmete
 • Proizvodno vezana plačila:
  • podpora za strna žita
  • podpora za mleko v gorskih območjih
  • podpora za rejo govedi
  • podpora za zelenjadnice
  • podpora za beljakovinske rastline (ukinjena v 2017)
 • Shema za male kmete

Ukrepi na področju ribištva

 • morski gospodarski ribolov
 • akvakultura
 • izvajanje skupne ribiške politike
 • lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost
 • predelava in trženje v ribištvu
 • celostna pomorska politika

Ukrepi na področju čebelarstva

 • Tehnična pomoč čebelarjem
 • Nadzor nad varozo
 • Kakovost medu
 • Obnavljanje čebeljega fonda
 • Aplikativne raziskave v čebelarstvu

Nacionalni ukrepi razvoja podeželja

 • Pomoč za dokončanje komasacijskih postopkov
 • Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju

Ukrepi promocije

 • Informiranje in promocija kmetijskih proizvodov na notranjem trgu EU in v tretjih državah
 • Podpora promociji vina na trgu tretjih držav
 • Podpora vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih

Tržni ukrepi

Tržno informacijski sistem

 • Tržna poročila

Zunanjetrgovinski ukrepi

 • Uvozna in izvozna dovoljenja
 • Varščine
 • Uvozne tarifne kvote
 • Izvozna nadomestila

Šolska prehrana

 • Povračilo za dobavo mleka in določenih mlečnih izdelkov šolskim ustanovam
 • Shema šolskega sadja

Vinogradi in vinarstvo

 • Podpora za prestrukturiranje vinogradniških površin 

Ukrepi pomoči

 • Sofinanciranje zavarovalnih premij
 • Finančne podpore kmetijskim gospodarstvom ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (t.i. de minimis ukrepi)
 • Začasni izredni ukrepi na trgu s svežim sadjem in zelenjavo