Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STORITVE (UKREPI)

Ukrepi razvoja podeželja

 • Ukrep 1 - Prenos znanja in dejavnosti informiranja
 • Ukrep 2 - Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah
 • Ukrep 3 - Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila
 • Ukrep 4 - Naložbe v osnovna sredstva
 • Ukrep 6 - Razvoj kmetij in podjetij
 • Ukrep 7 - Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih
 • Ukrep 8 - Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje
 • Ukrep 9 - Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev
 • Ukrep 10 - Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila
 • Ukrep 11 - Ekološko kmetovanje
 • Ukrep 13 - Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami
 • Ukrep 14 - Dobrobit živali
 • Ukrep 16 - Sodelovanje
 • Ukrep 19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)

Neposredna plačila na površine in za živali

 • Shema osnovnega plačila (plačilne pravice)
 • Plačilo za zeleno komponento
 • Plačilo za mlade kmete
 • Proizvodno vezana plačila:
  • podpora za strna žita
  • podpora za mleko v gorskih območjih
  • podpora za rejo govedi
  • podpora za zelenjadnice
  • podpora za beljakovinske rastline (ukinjena v 2017)
 • Shema za male kmete

Ukrepi na področju ribištva

 • morski gospodarski ribolov
 • akvakultura
 • izvajanje skupne ribiške politike
 • lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost
 • predelava in trženje v ribištvu
 • celostna pomorska politika

Ukrepi na področju čebelarstva

 • Tehnična pomoč čebelarjem
 • Nadzor nad varozo
 • Kakovost medu
 • Obnavljanje čebeljega fonda
 • Aplikativne raziskave v čebelarstvu

Nacionalni ukrepi razvoja podeželja

 • Pomoč za dokončanje komasacijskih postopkov
 • Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju

Ukrepi promocije

 • Informiranje in promocija kmetijskih proizvodov na notranjem trgu EU in v tretjih državah
 • Podpora promociji vina na trgu tretjih držav
 • Podpora vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih

Tržni ukrepi

Tržno informacijski sistem

 • Tržna poročila

Zunanjetrgovinski ukrepi

 • Uvozna in izvozna dovoljenja
 • Varščine
 • Uvozne tarifne kvote
 • Izvozna nadomestila

Šolska prehrana

 • Povračilo za dobavo mleka in določenih mlečnih izdelkov šolskim ustanovam
 • Shema šolskega sadja

Vinogradi in vinarstvo

 • Podpora za prestrukturiranje vinogradniških površin 

Ukrepi pomoči

 • Sofinanciranje zavarovalnih premij
 • Finančne podpore kmetijskim gospodarstvom ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (t.i. de minimis ukrepi)
 • Začasni izredni ukrepi na trgu s svežim sadjem in zelenjavo