Skoči na vsebino

ZBIRNA VLOGA 2018...OD A DO Ž

Pomembni roki

  • 28. 2. 2018 - rok za oddajo vlog za prenos plačilnih pravic: rok za oddajo vlog za prenos plačilnih pravic, za katere prevzemnik uveljavlja osnovno plačilo za tekoče leto, naj bi se prestavil iz 31. 5. na 28. 2. tekočega leta, kar je podobno kot je bilo pred letom 2015. Če boste torej kot kupec ali zakupnik plačilnih pravic le-te hoteli uveljavljati na svoji zbirni vlogi za leto 2018, boste morali dogovor o prenosu skleniti pred 28. 2. 2018, prav tako mora tudi računalniški izpis vloge za prenos plačilnih pravic, ki ga podpišeta prenosnik in prevzemnik, prispeti na Agencijo najpozneje 28. 2. 2018. Plačilne pravice prenesene po tem datumu se bodo lahko uveljavljaje šele v letu 2019.

Uporabne povezave