Skoči na vsebino

ZBIRNA VLOGA 2018...OD A DO Ž

Pomembni roki

  • 28. 2. 2018 - rok za oddajo vlog za prenos plačilnih pravic: rok za oddajo vlog za prenos plačilnih pravic, za katere prevzemnik uveljavlja osnovno plačilo za tekoče leto, naj bi se prestavil iz 31. 5. na 28. 2. tekočega leta, kar je podobno kot je bilo pred letom 2015. Če boste torej kot kupec ali zakupnik plačilnih pravic le-te hoteli uveljavljati na svoji zbirni vlogi za leto 2018, boste morali dogovor o prenosu skleniti pred 28. 2. 2018, prav tako mora tudi računalniški izpis vloge za prenos plačilnih pravic, ki ga podpišeta prenosnik in prevzemnik, prispeti na Agencijo najpozneje 28. 2. 2018. Plačilne pravice prenesene po tem datumu se bodo lahko uveljavljaje šele v letu 2019.
  • 26. 2. - 6. 5. 2018 - redni rok za oddajo zbirnih vlog za l. 2018 (ker je 6. maja nedelja, je zbirno vlogo brez znižanj izplačil mogoče oddati še v ponedeljek - 7. maja).
  • 7. 5. - 31. 5. 2018- zamudni rok za oddajo zbirnih vlog za l. 2018

Navodila, priročniki, članki...

Navodila za APLIKACIJE in izpolnjevanje obrazcev:

Informacije o UKREPIH:

(TEHNOLOŠKA) NAVODILA ZA OPERACIJE KOPOP IN EK:

Enotni vstopni portal za kmetijska gospodarstva

Z vnosom KMG-MID številke lahko dostopate do vnaprej pripravljenega obrazca, ki vključuje:

  • podatke iz RKG na dan 28. januar 2018 (opisni podatki o KMG, podatki o blokih in GERK-ih, največje upravičene površine)
  • največjo upravičeno površino za shemo neposrednih plačil »plačila za območja z naravnimi omejitvami«
  • druge pomembne podatke za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike v letu 2018

Uporabne povezave