Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZBIRNA VLOGA 2017...OD A DO Ž

Pomembni roki

Datumi za kontrolo obtežbe (obremenitve površin z govedom ter za letni vnos dušika) za leto 2017


Skladno s 151. členom Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16 in 15/17) in glede na Prilogo 14, ter skladno s 7. členom Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2017 (Uradni list RS, št. 8/17),  ARSKTRP določi in objavi na svoji spletni strani (ne prej kakor dva tedna po njihovi določitvi) štiri naključno izbrane datume.
 
Izbrani datumi (poleg že znanega 1. 2. 2017) so naslednji:

  • 18. 4. 2017
  • 23. 6. 2017
  • 10. 8. 2017
  •  5. 9. 2017

Novice

22.11.2017

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2017

 

2. 11. 2017

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, na področju REJE DROBNICE za leto 2017

 

2. 10.2017:

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz PRP 2014–2020 na področju govedoreje za leto 2017

 

29. 9.2017:

Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje za leto 2017

 

18. 7.2017:

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja intenzivno izvaja kontrolne preglede na kraju samem za ukrepe skupne kmetijske politike. Onemogočanje kontrole lahko privede do zavrnitve zahtevka...

 

5. 7. 2017:

Posodobljena tehnološka navodila za izvajanje operacije Hmeljarstvo

 

28. 6. 2017:

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo poljščin

 

24. 5. 2017:

Uveljavljanje zahtevka za KOPOP operacijo SAD_KONF in registracija fitofarmacevtskega sredstva Ecodian CF

 

19. 5. 2017:

Obvezna oddaja zbirne vloge za kmete, ki imajo posebne kulture (zelenjadarji, zeliščarji, gojitelji jagod in rejci polžev)

 

16. 5. 2017:

Uveljavljanje primera višje sile po spomladanski pozebi 2017

 

10. 4. 2017:

Obvestilo o predpisanih obrazcih za vodenje evidenc pri ukrepu KOPOP

 

7. 4. 2017:

Sprememba uredbe KOPOP

 

30. 3. 2017:

OBVESTILO v zvezi z izvedbo koproloških analiz in tretiranja živali proti notranjim zajedavcem v okviru operacije DOBROBIT ŽIVALI - GOVEDO

 

23. 3. 2017:

Obvezno hranjenje dokumentacije KOPOP in EK za upravičence

 

21. 3. 2017:

Posodobljena navodila za vodenje evidenc KOPOP in EK s primerom

 

20. 3. 2017:

Informacija o ukinitvi podpore za beljakovinske rastline v okviru shem neposrednih plačil in o skrajšanju obdobja setve naknadnih posevkov za namen zelene komponente

 

13. 3. 2017:

Ukinitev podpore za beljakovinske rastline v letu 2017 v okviru shem neposrednih plačil

 

19. 1. 2017:

Kampanja oddaje zbirnih vlog za leto 2017 se bo letos začela 27. februarja in trajala do 6. maja, zbirno vlogo pa bo mogoče oddati še v 25-dnevnem zamudnem roku - do 31. maja 2017. Agencija vse vlagatelje poziva, da čim prej ustrezno uredijo svoje podatke v RKG:

 

POZIV k ureditvi podatkov v registru kmetijskih gospodarstev (RKG):

Ker zbirne vloge ni mogoče vložiti, če imajo podatki v RKG napake, Agencija vse vlagatelje poziva, da na upravni enoti čim prej uredijo podatke in odpravijo morebitne napake. Skrajni rok za ureditev podatkov je en dan pred oddajo zbirne vloge.


Informacije o napakah in opozorila lahko vlagatelji najdejo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na strani "Javni pregledovalnik grafičnih podatkov MKGP" , in sicer z vpisom KMG-MID številke.

Vnaprej pripravljeni obrazci s podatki, ki so pomembni za oddajo zbirne vloge za leto 2017 (na stanje podatkov v RKG na dan 22. 1. 2017), pa bodo dostopni na tej spletni strani od 10. februarja 2017 dalje.

 

14. 11. 2016:

Površinskih ukrepov PRP ni več treba označevati s plakati ali tablami

Navodila, priročniki, članki...

Navodila za APLIKACIJE in izpolnjevanje obrazcev:

Informacije o UKREPIH:

(TEHNOLOŠKA) NAVODILA ZA OPERACIJE KOPOP IN EK:

Enotni vstopni portal za kmetijska gospodarstva

Z vnosom KMG-MID številke lahko dostopate dovnaprej pripravljenega obrazca, ki vključuje:

  • podatke iz RKG na dan 22. januar 2017 (opisni podatki o KMG, podatki o blokih in GERK-ih, največje upravičene površine);
  • največjo upravičeno površino za novo shemo neposrednih plačil »plačila za območja z naravnimi omejitvami«;
  • podatke, ki so pomembni za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti (podatki o povprečnem nagibu njiv, če je večji od 20 %, krajinske značilnosti (naravne vrednote), vključenost GERK-ov v območja, za katera veljajo določene zahteve   vodovarstvena območja in območje NATURA 2000);
  • podatke v zvezi z okoljsko občutljivim trajnim travinjem (območje OOTT, status OOTT_16, kršitev statusa OOTT_16);
  • podatke v zvezi s prepovedjo ali omejitvijo paše za operacijo DŽ govedo in DŽ drobnica;
  • podatek o dolžini mejic KMG iz evidence mejic (MEJ_17), za katere lahko upravičenec uveljavlja zahtevek za operacijo Ohranjanje mejic.

Uporabne povezave