Skoči na vsebino

ZBIRNA VLOGA 2017...OD A DO Ž

Novice

30. 3. 2017:

OBVESTILO v zvezi z izvedbo koproloških analiz in tretiranja živali proti notranjim zajedavcem v okviru operacije DOBROBIT ŽIVALI - GOVEDO

 

23. 3. 2017:

Obvezno hranjenje dokumentacije KOPOP in EK za upravičence

 

21. 3. 2017:

Posodobljena navodila za vodenje evidenc KOPOP in EK s primerom

 

20. 3. 2017:

Informacija o ukinitvi podpore za beljakovinske rastline v okviru shem neposrednih plačil in o skrajšanju obdobja setve naknadnih posevkov za namen zelene komponente

 

13. 3. 2017:

Ukinitev podpore za beljakovinske rastline v letu 2017 v okviru shem neposrednih plačil

 

19. 1. 2017:

Kampanja oddaje zbirnih vlog za leto 2017 se bo letos začela 27. februarja in trajala do 6. maja, zbirno vlogo pa bo mogoče oddati še v 25-dnevnem zamudnem roku - do 31. maja 2017. Agencija vse vlagatelje poziva, da čim prej ustrezno uredijo svoje podatke v RKG:

 

POZIV k ureditvi podatkov v registru kmetijskih gospodarstev (RKG):

Ker zbirne vloge ni mogoče vložiti, če imajo podatki v RKG napake, Agencija vse vlagatelje poziva, da na upravni enoti čim prej uredijo podatke in odpravijo morebitne napake. Skrajni rok za ureditev podatkov je en dan pred oddajo zbirne vloge.


Informacije o napakah in opozorila lahko vlagatelji najdejo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na strani "Javni pregledovalnik grafičnih podatkov MKGP" , in sicer z vpisom KMG-MID številke.

Vnaprej pripravljeni obrazci s podatki, ki so pomembni za oddajo zbirne vloge za leto 2017 (na stanje podatkov v RKG na dan 22. 1. 2017), pa bodo dostopni na tej spletni strani od 10. februarja 2017 dalje.

 

14. 11. 2016:

Površinskih ukrepov PRP ni več treba označevati s plakati ali tablami

Enotni vstopni portal za kmetijska gospodarstva

Z vnosom KMG-MID številke lahko dostopate do vnaprej pripravljenega obrazca, ki vključuje:

  • podatke iz RKG na dan 22. januar 2017 (opisni podatki o KMG, podatki o blokih in GERK-ih, največje upravičene površine);
  • največjo upravičeno površino za novo shemo neposrednih plačil »plačila za območja z naravnimi omejitvami«;
  • podatke, ki so pomembni za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti (podatki o povprečnem nagibu njiv, če je večji od 20 %, krajinske značilnosti (naravne vrednote), vključenost GERK-ov v območja, za katera veljajo določene zahteve   vodovarstvena območja in območje NATURA 2000);
  • podatke v zvezi z okoljsko občutljivim trajnim travinjem (območje OOTT, status OOTT_16, kršitev statusa OOTT_16);
  • podatke v zvezi s prepovedjo ali omejitvijo paše za operacijo DŽ govedo in DŽ drobnica;
  • podatek o dolžini mejic KMG iz evidence mejic (MEJ_17), za katere lahko upravičenec uveljavlja zahtevek za operacijo Ohranjanje mejic.

Uporabne povezave