Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZBIRNA VLOGA 2016...OD A DO Ž

Pomembni roki

Datumi za kontrolo obtežbe (obremenitve površin z govedom ter za letni vnos dušika) za leto 2016:

 

Skladno s 145. členom Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 13/15, 21/15, 30/15, 54/15, 97/15, 6/16 in 16/16) in glede na Prilogo 12, ter skladno s 7. členom Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2016 (Uradni list RS, št. 13/15, 30/15, 62/15 in 62/15-popr.),  ARSKTRP določi in objavi na spletni strani (vendar ne prej kot dva tedna po njihovi določitvi) štiri reprezentativno naključno izbrane datume.
 
Izbrani datumi (poleg že znanega 1. 2. 2016) so naslednji:

  • 5. 4. 2016
  • 3. 5. 2016
  • 16. 6. 2016
  • 22. 9. 2016

Novice

16.12. 2016

Evropska komisija potrdila drugo spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020

 

19. 10. 2016

Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Dobrobit živali za prašičerejce in govedorejce za leto 2016

 

6. 10. 2016

Datumi za kontrolo obtežbe za leto 2016

 

19. 9. 2016

Termini obveznih usposabljanj za vključene v ukrepe Kmetijsko okoljsko podnebna plačila, Ekološko kmetovanje in Dobrobit živali za leto 2016

 

16. 9. 2016

Obvestilo glede izvajanja KOPOP operacije GEN_SOR, ko na trgu ni semena črne detelje–poljanka

 

16. 9. 2016

Posodobljena so tehnološka navodila za izvajanje operacij Vinogradništvo in Vodni viri

 

17. 8. 2016

"Posodobljena tehnološka navodila za izvajanje operacij KOPOP">Posodobljena tehnološka navodila za izvajanje operacij KOPOP

 

26. 7. 2016

Vlada RS izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP 2014–2020

14. 7. 2016

Evidence o uporabi FFS na kmetijskem gospodarstvu

 

11. 5. 2016

Uveljavljanje primera višje sile po obilnem sneženju konec aprila 2016 in spomladanski pozebi

 

24. 3. 2016

Pravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev in varstvo čebe

 

18. 3. 2016

Vlada je izdala več uredb s področja ukrepov skupne kmetijske politike za leto 2016

 

23. 2. 2016

Vsi upravičenci, ki se načrtujete vključiti v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, morate izpolniti pogoj udeležbe na 6-urnem predhodnem usposabljanju. Udeležba na predhodnih usposabljanjih je eden od pogojev za vstop v ukrep KOPOP. Rok za izpolnitev te obveznosti je podaljšan do 5. maja 2016. Več...

 

22. 2. 2016

Vstop v ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), ekološko kmetovanje (EK) in dobrobit živali (DŽ) iz PRP 2014-2020 v letu 2016

 

10. 2. 2016

Navodila za izdelavo programa dobrobiti živali 

 

2. 2. 2016:

Agencija je nosilcem kmetijskih gospodarstev poslala finančna in druga obvestila

 

11. 12. 2015:

Ukrep "dobrobit živali" v letu 2016

Navodila, priročniki, članki...

 

ČLANKI:

Vir: Zelena dežela, št. 132, februar 2016

Avtor: KGZS

Enotni vstopni portal za kmetijska gospodarstva

Z vnosom KMG-MID številke lahko dostopate do:

Predstavitve

PREDSTAVITVE ZA KSS - 2. 2. 2016

 

MKGP - Ljudmila Avbelj:

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za l. 2016

 

MKGP - Alenka Rotter:

Register kmetijskih gospodarstev

 

MKGP - Polona Kolarek:

Sheme neposrednih plačil in splošni pogoji

 

MKGP - Matjaž Grkman:

Zelena komponenta

 

MKGP - Jana Paulin:

Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz 2014–2020 (Predlog)

 

AKTRP - Aleš Osanič:

Program aktivnosti za KOPOP in EK v l. 2016

 

MKGP - Peter Nagode:

Ukrep dobrobit živali v l. 2016

 

AKTRP - Denis Minič:

Kontrola na kraju samem v l. 2015

 

 

ODGOVORI na vprašanja udeležencev:

 

PREDSTAVITVE ZA KSS - 12. 1. 2016: NAVZKRIŽNA SKLADNOST IN NITRATNA DIREKTIVA

 

MKGP - Marjan Dremelj:

Uredba o navzkrižni skladnosti 2015

 

ARSKTRP - Katarina Kerč:

Navzkrižna skladnost 2016: Kontrola na kraju samem

 

ARSKTRP - Maša Kerstein:

Navzkrižna skladnost 2016: Obravnava kršitev navzkrižne skladnosti (CC)

Priloga: Model izvedbe sistema CC 2015


ZRSVN - mag. Mateja Žvikart:

Okoljsko občutljivo trajno travinje (OOTT)

 

KIS - Jože Verbič:

Predstavitev Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov – spremembe na področju živinskih gnojil


KIS - Janez Sušin:

Predstavitev Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov

 

22.2.2016 (dopolnitev) 

ODGOVORI na vprašanja udeležencev...

Uporabne povezave