Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZBIRNA VLOGA 2014...OD A DO Ž

Navodila, dokumenti, obvestila...

POMEMBNEJŠI PREDPISI:

Pomembni roki

Datumi za kontrolo obremenitve površin z govedom pri podukrepih KOP ter za letni vnos dušika za leto 2014:

 

Na podlagi določil 2. odstavka 7. člena Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2014 (Uradni list RS, št. 113/2013) in 24. člena Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2014 (Uradni list RS, št. 113/2013) so bili za namen kontrole obremenitve površin z govedom pri podukrepih KOP ter za izračun letnega vnosa dušika, poleg 1. 2. 2014, naključno izbrani naslednji datumi:

 

17.3. 2014

28. 5. 2014

17. 7. 2014

5. 9. 2014

 

 

 

Datumi za preveritev obremenitve in skupnega števila krav za ukrep ERG za leto 2014:

ARSKTRP je v skladu s sedmim odstavkom 23.a člena Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 113/09, 62/10, 4/11, 81/11, 98/11, 80/12, 85/13 in 113/13) in 25. členom Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2014 (Uradni list RS, št. 4/13) za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi določila pet datumov za določitev GVŽ (glava velike živine) za govedo, ki se uporabi pri izračunu obremenitve kmetijskih zemljišč v uporabi (GVŽ/ha KZU) in za določitev povprečnega števila krav iz Centralnega registra govedi, kar se uporabi za ugotovitev števila živali, namenjenih reji telet za prirejo mesa:
 
7. 2. 2014
9. 4. 2014
20. 6. 2014
3. 9. 2014
10. 11. 2014
 

Enotni vstopni portal za kmetijska gospodarstva

Z enkratnim vnosom KMG-MID številke lahko dostopate do:

  • predhodnih podatkov za zbirno vlogo 2014 na dan 12. 1. 2014
  • Registra kmetijskih gospodarstev (spletni pregledovalnik "GERK/RABA")
  • Registra plačilnih pravic

Obrazci

NOVO!!!

Ob oddaji zbirne vloge za leto 2014 in drugih vlog za ukrepe kmetijske politike predlagamo, da uporabite spodnji obrazec za vnos TRR in davčnega statusa. Izpolnjen obrazec se ob potrditvi oddaje samodejno prenese v vašo elektronsko pošto, ki jo je potrebno le še odposlati na prednastavljen e-naslov Agencije. Povratno informacijo o uspešni oddaji obrazca boste samodejno prejeli na e-naslov pošiljatelja sporočila. Če posredovani podatki ne bodo pravilni, vas bomo o tem obvestili po elektronski pošti. Na ta način se boste izognili pošiljanju fotokopij bančnih kartic in drugih osebnih podatkov po pošti.


35. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1A) določa, da sme Agencija odobrena sredstva izplačati samo na en transakcijski račun stranke. Če stranka transakcijskega računa ne sporoči, se sredstva nakažejo na aktiven račun, razviden iz Registra transakcijskih računov, ki ga vodi AJPES. Če stranka nima aktivnega transakcijskega računa, se jo pisno pozove k odpravi pomanjkljivosti. Če stranka pomanjkljivosti ne odpravi v določenem roku, Agencija vlogo stranke zavrže.


Obrazec za vnos TRR in davčnega statusa

 

Združeni obrazci za leto 2014

Navadno pooblastilo

Obrazec "Umik zbirne vloge za leto 2014"

Obrazec "Uveljavljanje odstopanja od obveznosti izvajanja ukrepov osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v primeru višje sile ali izrednih okoliščin"

Obrazci za "EVIDENCE O DELOVNIH OPRAVILIH - KOP 2007-2013"