Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZBIRNA VLOGA 2013...OD A DO Ž

Roki in pomembni datumi

Datumi za preveritev obremenitve in skupnega števila krav za ukrep ERG za leto 2013

ARSKTRP je v skladu z osmim odstavkom 23.a člena Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 113/09, 62/10, 4/11, 81/11, 98/11, 80/12 in 85/13) in 25. členom Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2013 (Uradni list RS, št. 4/2013) za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi določila sledečih pet datumov za določitev GVŽ za govedo, potrebnih pri izračunu obremenitve kmetijskih zemljišč v uporabi (GVŽ/ha KZU) in povprečnega števila krav iz CRG, potrebnega za ugotovitev števila živali, namenjenih reji telet za prirejo mesa:

 

15.1.2013

23. 3.2013

15. 5. 2013

25. 7. 2013

30. 10. 2013

 

Datumi za kontrolo obremenitve površin z govedom pri podukrepih KOP ter za letni vnos dušika za leto 2013

Na podlagi določil 2. odstavka 7. člena Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2013 (Uradni list RS, št. 4/2013) in 22.a člena Uredba o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013 (Uradni list RS, št. 14/2010, 60/2010, 12/2011, 30/2011, 98/2011,8/2012, 30/2012,64/2012,87/2012, 1/2013)  so bili za namen kontrole obremenitve površin z govedom pri podukrepih KOP ter za izračun letnega vnosa dušika, poleg 1. 2. 2013, naključno izbrani naslednji datumi:

 

30. 4. 2013
10. 6. 2013
16. 8. 2013
  1. 9. 2013

 

15. 9. 2012 - 31. 1. 2013 - PRENOS PLAČILNIH PRAVIC ZA LETO 2013

Rok za oddajo zahtevka za prenos plačilnih pravic za leto 2013 je od 15. septembra 2012 do 31. januarja 2013. Računalniški vnos zahtevkov je tudi v letošnjem letu nosilcem kmetijskih gospodarstev na voljo na izpostavah kmetijske svetovalne službe pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Izpolnjene obrazce za prenos plačilnih pravic je potrebno s priporočeno pošto poslati na ARSKTRP, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, najkasneje do 31. januarja 2013.

 

Enotni vstopni portal za kmetijska gospodarstva

Z enkratnim vnosom KMG-MID lahko dostopate do:

  • predhodnih podatkov za zbirno vlogo 2013 na dan 13. 1. 2013
  • Registra kmetijskih gospodarstev (spletni pregledovalnik "GERK/RABA")
  • Registra plačilnih pravic