Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZBIRNA VLOGA 2012...OD A DO Ž

 

NAVODILA

 

26.4.2012

Vlada RS je na 12. redni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013 (prevzemanje novih obveznosti - novi vstopi za kmetijsko okoljski podukrep 214-II/6 Reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali)

Več

 

Kratek opomnik za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2012...

(OPOMBA: V tiskani verziji navodil je v predzadnjem odstavku 3. točke prišlo do napake: novi ortofoti so bili namreč posneti na območju severozahodne Slovenije, in ne na področju severovzhodne, kot je pomotoma zapisano.)

 

Navodila za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2012

 

Uporabniška navodila za elektronsko izpolnjevanje zbirne vloge in zahtevkov za leto 2012

 

Navodila za sporočanje premikov govedi na planino ali skupni pašnik

 

Navodilo za izvajanje kolobarja v integrirani pridelavi poljščin v primeru podaljšanja KOP obveznosti za ukrep IPL v letu 2012 in 2013

 

Priročnik za izvajanje zahtev navzkrižne skladnosti za kmetijska gospodarstva

 

Slovarček za lažje razumevanje dela ARSKTRP

 

 

Navodilo za umik zbirne vloge za leto 2012

Na Agencijo pošljite podpisan obrazec (original) "UMIK ZBIRNE VLOGE ZA LETO 2012" in elektronsko obvestilo na naslov: andrej.smajgl(at)gov.si, s podatki iz izpolnjenega obrazca: v okno "zadeva" vpišite "umik zbirne vloge za leto 2012", v prostor za besedilo pa vpišite št. KMG-MID in datum elektronskega oziroma fizičnega posredovanja zbirne vloge na Agencijo.

Obvestilo o brisanju zbirne vloge boste prejeli z odgovorom na vaše elektronsko obvestilo. Brisanje zbirnih vlog se bo še naprej izvajalo na podlagi originalnih, fizično prispelih obrazcev.

 

POSEBNO OPOZORILO!

V primeru spremembe podatkov o transakcijskem računu mora nosilec kmetijskega gospodarstva s priporočeno pošto poslati ARSKTRP kvalitetno fotokopijo obeh strani bančne kartice ali fotokopijo potrdila o odprtju transakcijskega računa.
V primeru smrti nosilca kmetijskega gospodarstva se sredstva izplačajo novemu nosilcu. Če je bil v Registru kmetijskih gospodarstev na kmetiji vpisan namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva, bo le-ta, po uradni dolžnosti, ob smrti nosilca postal novi nosilec kmetijskega gospodarstva.

Nov nosilec kmetijskega gospodarstva mora ARSKTRP sporočiti transakcijski račun in izpolnjen obrazec "Izjava o davčnem statusu in rezidentstvu."

 

Datumi za kontrolo obremenitve površin z govedom pri podukrepih KOP ter za letni vnos dušika za leto 2012

Na podlagi določil 2. odstavka 7. člena Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2012 (Uradni list RS, št. 100/2011) in 22.a člena Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 - 2013 v letih 2010 - 2013 (Uradni list RS, št. 14/2010, 60/2010, 12/2011, 30/2011, 98/2011, 8/2012, 30/2012) so bili za namen kontrole obremenitve površin z govedom pri podukrepih KOP ter za izračun letnega vnosa dušika, poleg 1. 2. 2012, naključno izbrani naslednji datumi:

22. 3. 2012
30. 5. 2012
16. 7. 2012
10. 9. 2012

 

ROKI

 

15. 9. 2012 - 31. 1. 2013

PRENOS PLAČILNIH PRAVIC ZA LETO 2013

Rok za oddajo zahtevka za prenos plačilnih pravic za leto 2013 je od 15. septembra 2012 do 31. januarja 2013. Računalniški vnos zahtevkov je tudi v letošnjem letu nosilcem kmetijskih gospodarstev na voljo na izpostavah kmetijske svetovalne službe pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Izpolnjene obrazce za prenos plačilnih pravic je potrebno s priporočeno pošto poslati na ARSKTRP, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, najkasneje do 31. januarja 2013.

 

Vsem kmetovalcem, ki imajo več plačilnih pravic kot upravičenih površin, svetujemo, da neizkoriščene plačilne pravice prenesejo na druga kmetijska gospodarstva. S prenosom plačilnih pravic prenosniki omogočijo pridobitev plačil kmetijam, ki imajo večje število upravičenih površin kot plačilnih pravic in s tem v primeru prodaje tudi povečajo svoj prihodek.

 

Do 31. 8. 2012
V skladu z 10. členom Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2012 (Uradni list RS, št. 100/2011) morajo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki oddajajo živinska gnojila, poslati na ARSKTRP obrazec B1 - ODDAJA IN NABAVA ŽIVINSKIH GNOJIL ZA LETO 2012.

V skladu s 16. členom Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 - 2013 pa morajo upravičenci, ki so vključeni v izvajanje podukrepov KOP, za izpolnitev obveznosti za leto 2012 opraviti najmanj 4 ure izobraževanja.


OBRAZCI

 

Združeni obrazci - ZV 2012

Navadno pooblastilo

Periodično pooblastilo za zbirno vlogo 2012

Uveljavljanje odstopa od obveznosti izvajanja ukrepov osi 2 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 v primeru višje sile ali izrednih okoliščin

Obrazci za "Evidence o delovnih opravilih - KOP 2007-2013"

Obrazec "Izjava o davčnem statusu in rezidentstvu"

Zahtevek za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve

Zahtevek za prenos plačilnih pravic - zakup plačilnih pravic z zemljiščem

Zahtevek za prenos plačilnih pravic - prodaja plačilnih pravic z zemljiščem

Zahtevek za prenos plačilnih pravic - trajni prenos - dedovanje

Zahtevek za prenos plačilnih pravic - prodaja plačilnih pravic brez zemljišča

Zahtevek za prenos plačilnih pravic - odstop plačilnih pravic

 

ENOTNI VSTOPNI PORTAL ZA KMETIJSKA GOSPODARSTVA

 

Z enkratnim vnosom KMG-MID lahko dostopate do:

  • Predhodni podatki za zbirno vlogo 2012 na dan 15. 1. 2012
  • Register kmetijskih gospodarstev (spletni pregledovalnik "GERK/RABA")
  • Register plačilnih pravic

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Predstavitev za KSS - 26. 1. 2012

 

Zbirka vprašanj in odgovorov

Dodatni odgovori

Odgovori Davčne uprave RS

 

 

 

PREDSTAVITVE

 

Predstavitev za KSS - 26. 1. 2012

 

Register kmetijskih gospodarstev

 

Neposredna plačila kmetijstvu v letu 2012

 

Izvajanje neposrednih plačil v kmetijstvu v letu 2012

 

Izvajanje neposrednih plačil v kmetijstvu v letu 2012 - ERG

 

Uredba o plačilih za ukrepe osi 2 PRP 2007-2013

 

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2012 (IAKS Uredba)

 

Kontrole na kraju samem

 

Novosti pri vnosu vlog za leto 2012

 

Povzetki iz poročila o kršitvah na OMD in KOP zahtevkih v letu 2010

 

Identifikacija in registracija živali

 

Izračun GOV 2012

 

Navzkrižna skladnost 2012

 

Pomen davčnega in rezidentskega statusa