Skoči na vsebino

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

Obvestila in novice

28. 7. 2017:

Odbor za spremljanje potrdil tretjo spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 in merila za izbor operacij v okviru podukrepa 6.3

 

27. 7. 2017:

Ukrepi Programa razvoja podeželja 2014–2020 v posodobljeni publikaciji

 

17. 7. 2017:

Omejitev vlaganja prošenj za spremembo dinamike vlaganja zahtevkov in vsebinskih sprememb naložb PRP

 

13. 7. 2017:

Objavljene ključne informacije in odgovori za lažjo prijavo na javna razpisa v okviru ukrepa Sodelovanje

 

4. 7. 2017:

Gradiva iz izvedenih predstavitev za prva javna razpisa za podukrep 16.4 - Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov in za podukrep 16.9 - Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji

 

23. 6. 2017:

V kratkem se zapira razpis za mlade kmete

 

14. 6. 2017:

Za naložbe v kmetijstvu in gozdarstvu v drugi polovici leta namenjenih več kot 80 mio EUR

 

2. 6. 2017:

Sprememba javnega razpisa za naložbe velikih podjetij v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

 

19. 5. 2017:

Shema kakovosti za goveje meso IK - Slovenija

 

16. 5. 2017:

Uveljavljanje primera višje sile po spomladanski pozebi 2017

 

12. 5. 2017

Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev za podukrep M03.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

 

16. 3. 2017

Obrazec za poročanje za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015 - do 31. 3. 2017

 

27. 2. 2017

Objava navodil in obrazca za poročanje LEADER za leto 2016

25. 1. 2017

Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev za investicijske ukrepe PRP

 

14. 11. 2016
Površinskih ukrepov PRP ni več treba označevati s plakati ali tablami

20. 10. 2016

Obvestilo mladim kmetom (javni razpis 6.1) glede izvajanja poslovnega načrta

 

POROČANJE O OPRAVLJENEM DELU OB KONCU PETLETNEGA OBDOBJA ZA PRP UKREP 112

 

Prejemniki sredstev za ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij morajo na zahtevo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poročati o izvedenih razvojnih ciljih. Agencija bo mladim prevzemnikom, ki se jim izteka petletno obdobje, v katerem morajo izpolniti predvidene razvojne cilje iz načrta razvoja kmetijske dejavnosti v vlogi,  poslala pozive za poročanje o doseganju ciljev. Mladi prevzemniki morajo v roku iz poziva na Agencijo poslati obrazec PRP 10 - Poročilo o opravljenem delu ob koncu petletnega obdobja za ukrep 112 in mu priložiti vsa zahtevana dokazila.

 

Obrazec "PRP 10 - Poročilo o opravljenem delu ob koncu petletnega obdobja za ukrep 112" - ZA 4. JAVNI RAZPIS

 

Obrazec "PRP 10 - Poročilo o opravljenem delu ob koncu petletnega obdobja za ukrep 112" - ZA 5. JAVNI RAZPIS

 

 

 

Ukrepi PRP 2014-2020: Informacije - VLOGE

OBVESTILO:
Tehnična navodila za vnos vlog so za vsak javni razpis objavljena na spletni strani, kjer je objavljen javni razpis, in sicer v rubriki "Drugi podatki". Javni razpisi so objavljeni TUKAJ...

 

UKREP 3 - SHEME KAKOVOSTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN ŽIVILA

 

UKREP 4 - NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA

 

M04.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva:

M04.2 - Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov

 

M04.3 - Naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva:

 

UKREP 6 - RAZVOJ KMETIJ IN PODJETIJ

 

M06.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, nemenjene razvoju majhnih kmetij:

 

UKREP 8 - NALOŽBE V RAZVOJ GOZDNIH OBMOČIJ IN IZBOLJŠANJE SPOSOBNOSTI GOZDOV ZA PREŽIVETJE

 

M08.6 - Naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov

 

 

UKREP 9 - USTANOVITEV SKUPIN IN ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV

 

UKREP 16 - SODELOVANJE

 

M16.4 - Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig lokalnih trgov:

M16.9 - Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji:

UKREP 19 - PODPORA ZA LOKALNI RAZVOJ V OKVIRU POBUDE LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)

 

M19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost:

 

M19.4 - Podpora za tekoče stroške in stroške animacije:

 

SPLOŠNO:

 

Ukrepi PRP 2014-2020: Navodila in obrazci - ZAHTEVKI ZA IZPLAČILO

NAVODILA:

 DODATNI OBRAZCI PRP za oddajo zahtevkov za izplačila za ukrepe PRP 2014-2020:

Uporabne vsebine

UPORABNE POVEZAVE:

 

Objave javnih razpisov...

 

Spletna stran Programa razvoja podeželja...

 

FADN...

 

Spletne aplikacije...

 

Knjižnica MKGP (publikacije)

 

Brošura "Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020: osnovne informacije o ukrepih"

 

E-KONTAKTI:

 

E-naslov za pošiljanje pooblastil za dostop do spletne aplikacije PRP:

 

eprp_pooblastila(at)gov.si,

 

E-naslov za vprašanja o e-poslovanju za ukrepe PRP:

 

eprp-tezave.aktrp(at)gov.si