Skoči na vsebino

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

Ukrepi PRP 2014-2020: Informacije - VLOGE

OBVESTILO:
Tehnična navodila za vnos vlog so za vsak javni razpis objavljena na spletni strani, kjer je objavljen javni razpis, in sicer v rubriki "Drugi podatki". Javni razpisi so objavljeni TUKAJ...

 

UKREP 3 - SHEME KAKOVOSTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN ŽIVILA

 

UKREP 4 - NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA

 

M04.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva:

M04.2 - Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov

 

M04.3 - Naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva:

 

UKREP 6 - RAZVOJ KMETIJ IN PODJETIJ

 

M06.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, nemenjene razvoju majhnih kmetij:

 

UKREP 8 - NALOŽBE V RAZVOJ GOZDNIH OBMOČIJ IN IZBOLJŠANJE SPOSOBNOSTI GOZDOV ZA PREŽIVETJE

 

M08.6 - Naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov

 

 

UKREP 9 - USTANOVITEV SKUPIN IN ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV

 

UKREP 16 - SODELOVANJE

 

M16.2 - Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

 

M16.5 - Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

M16.4 - Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig lokalnih trgov:

M16.9 - Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji:

UKREP 19 - PODPORA ZA LOKALNI RAZVOJ V OKVIRU POBUDE LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)

M19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost:

M19.4 - Podpora za tekoče stroške in stroške animacije:

 

SPLOŠNO:

 

Uporabne vsebine

UPORABNE POVEZAVE:

 

Objave javnih razpisov...

 

Spletna stran Programa razvoja podeželja...

 

FADN...

 

Spletne aplikacije...

 

Knjižnica MKGP (publikacije)

 

Brošura "Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020: osnovne informacije o ukrepih"

 

E-KONTAKTI:

 

E-naslov za pošiljanje pooblastil za dostop do spletne aplikacije PRP:

 

eprp_pooblastila(at)gov.si,

 

E-naslov za vprašanja o e-poslovanju za ukrepe PRP:

 

eprp-tezave.aktrp(at)gov.si

 

Program razvoja podeželja 2007-2013

OBRAZCI PRP ZA POROČANJE ZA LETO 2017...

 

 

POROČANJE O OPRAVLJENEM DELU OB KONCU PETLETNEGA OBDOBJA ZA PRP UKREP 112

 

Prejemniki sredstev za ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij morajo na zahtevo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poročati o izvedenih razvojnih ciljih. Agencija bo mladim prevzemnikom, ki se jim izteka petletno obdobje, v katerem morajo izpolniti predvidene razvojne cilje iz načrta razvoja kmetijske dejavnosti v vlogi,  poslala pozive za poročanje o doseganju ciljev. Mladi prevzemniki morajo v roku iz poziva na Agencijo poslati obrazec PRP 10 - Poročilo o opravljenem delu ob koncu petletnega obdobja za ukrep 112 in mu priložiti vsa zahtevana dokazila.

 

Obrazec"PRP 10 - Poročilo o opravljenem delu ob koncu petletnega obdobja za ukrep 112" - ZA 4. JAVNI RAZPIS

 

Obrazec"PRP 10 - Poročilo o opravljenem delu ob koncu petletnega obdobja za ukrep 112" - ZA 5. JAVNI RAZPIS

 

Obrazec"PRP 10 - Poročilo o opravljenem delu ob koncu petletnega obdobja za ukrep 112" - ZA 6. JAVNI RAZPIS

 

 

UPORABNE VSEBINE: