Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

Obvestila in novice

13. 6. 2019

Napredek pri izvajanju Programa razvoja podeželja 2014–2020 in pripravljena sprememba programa za pošiljanje Evropski komisiji v odobritev

 

28. 2. 2019:
Agencija je vzpostavila novo aplikacijo za poročanje za ukrepe PRP 2014-2020. Zavezanci morajo poročila oddati do 15. aprila

 

1. 2. 2019:

Seznam možnih dokazil za začetek izvajanja poslovnega načrta za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

 

28. 1. 2019:

POMEMBNO: Upravičencem podukrepa 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij se izteka rok za začetek izvajanja poslovnega načrta

 

17. 1. 2019

Izdan katalog Lokalne akcijske skupine v Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020

 

24. 12. 2018

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 v letu 2019 

 

21. 12. 2018

Tehnična navodila za vnos zahtevkov za izplačilo 2. obroka za podukrep M06.1

 

14. 12. 2018

Tehnična navodila za vnos sprememb obveznosti za podukrep M06.1

 

22. 11. 2018

Objavljen Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja 2014–2020

 

16. 11. 2018

Analiza stanja prispelih vlog na prvi javni razpis za podporo projektov v okviru podukrepa 16.4 in 16.9 iz ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja 2014-2020

 

25. 10. 2018

Evropska komisija potrdila 5. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020

 

22. 10. 2018

Evropska komisija je potrdila Letno poročilo o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2017

 

12. 10. 2018

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

 

26. 9. 2018:

Sprememba okvirnega terminskega načrta objave javnih razpisov iz PRP 2014–2020 v letu 2018

Sporočilo za javnost MKGP

 

19. 9.2018:

Vlaganje prošenj za spremembe obveznosti za podukrep M06.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

 

18. 6. 2018:

Sprememba okvirnega terminskega načrta objave javnih razpisov iz PRP 2014–2020 v letu 2018

Sporočilo za javnost MKGP

 

25. 4. 2018: Sprememba okvirnega terminskega načrta objave javnih razpisov iz PRP 2014–2020 v letu 2018

Sporočilo za javnost MKGP

 

20. 12. 2017:

Objavljen terminski načrt javnih razpisov iz naslova PRP 2014–2020 v prihodnjem letu

 

28. 7. 2017:

Odbor za spremljanje potrdil tretjo spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 in merila za izbor operacij v okviru podukrepa 6.3

 

27. 7. 2017:

Ukrepi Programa razvoja podeželja 2014–2020 v posodobljeni publikaciji

 

17. 7. 2017:

Omejitev vlaganja prošenj za spremembo dinamike vlaganja zahtevkov in vsebinskih sprememb naložb PRP

 

13. 7. 2017:

Objavljene ključne informacije in odgovori za lažjo prijavo na javna razpisa v okviru ukrepa Sodelovanje

 

4. 7. 2017:

Gradiva iz izvedenih predstavitev za prva javna razpisa za podukrep 16.4 - Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov in za podukrep 16.9 - Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji

 

 

Ukrepi PRP 2014-2020: Informacije - VLOGE

OBVESTILO:
Tehnična navodila za vnos vlog so za vsak javni razpis objavljena na spletni strani, kjer je objavljen javni razpis, in sicer v rubriki "Drugi podatki". Javni razpisi so objavljeni TUKAJ...

 

UKREP 3 - SHEME KAKOVOSTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN ŽIVILA

 

UKREP 4 - NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA

 

M04.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva:

M04.2 - Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov

 

M04.3 - Naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva:

 

UKREP 6 - RAZVOJ KMETIJ IN PODJETIJ

 

M06.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, nemenjene razvoju majhnih kmetij:

 

UKREP 8 - NALOŽBE V RAZVOJ GOZDNIH OBMOČIJ IN IZBOLJŠANJE SPOSOBNOSTI GOZDOV ZA PREŽIVETJE

 

M08.6 - Naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov

 

 

UKREP 9 - USTANOVITEV SKUPIN IN ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV

 

UKREP 16 - SODELOVANJE

 

M16.2 - Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

M16.4 - Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig lokalnih trgov:

M16.5 - Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

M16.9 - Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji:

UKREP 19 - PODPORA ZA LOKALNI RAZVOJ V OKVIRU POBUDE LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)

M19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost:

M19.4 - Podpora za tekoče stroške in stroške animacije:

 

SPLOŠNO:

 

Ukrepi PRP 2014-2020: Navodila in obrazci - ZAHTEVKI ZA IZPLAČILO

NAVODILA:

 DODATNI OBRAZCI PRP za oddajo zahtevkov za izplačila za ukrepe PRP 2014-2020:

Uporabne vsebine

UPORABNE POVEZAVE:

 

Objave javnih razpisov...

 

Spletna stran Programa razvoja podeželja...

 

FADN...

 

Spletne aplikacije...

 

Knjižnica MKGP (publikacije)

 

Brošura "Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020: osnovne informacije o ukrepih"

 

E-KONTAKTI:

 

E-naslov za pošiljanje pooblastil za dostop do spletne aplikacije PRP:

 

eprp_pooblastila(at)gov.si,

 

E-naslov za vprašanja o e-poslovanju za ukrepe PRP:

 

eprp-tezave.aktrp(at)gov.si

 

Program razvoja podeželja 2007-2013

OBRAZCI PRP ZA POROČANJE ZA LETO 2018...

 

 

POROČANJE O OPRAVLJENEM DELU OB KONCU PETLETNEGA OBDOBJA ZA PRP UKREP 112

 

Prejemniki sredstev za ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij morajo na zahtevo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poročati o izvedenih razvojnih ciljih. Agencija bo mladim prevzemnikom, ki se jim izteka petletno obdobje, v katerem morajo izpolniti predvidene razvojne cilje iz načrta razvoja kmetijske dejavnosti v vlogi,  poslala pozive za poročanje o doseganju ciljev. Mladi prevzemniki morajo v roku iz poziva na Agencijo poslati obrazec PRP 10 - Poročilo o opravljenem delu ob koncu petletnega obdobja za ukrep 112 in mu priložiti vsa zahtevana dokazila.

 

Obrazec"PRP 10 - Poročilo o opravljenem delu ob koncu petletnega obdobja za ukrep 112" - ZA 4. JAVNI RAZPIS

 

Obrazec"PRP 10 - Poročilo o opravljenem delu ob koncu petletnega obdobja za ukrep 112" - ZA 5. JAVNI RAZPIS

 

Obrazec"PRP 10 - Poročilo o opravljenem delu ob koncu petletnega obdobja za ukrep 112" - ZA 6. JAVNI RAZPIS

 

Obrazec "PRP 10 - Poročilo o opravljenem delu ob koncu petletnega obdobja za ukrep 112« - ZA 7. JAVNI RAZPIS

 

 

UPORABNE VSEBINE: