Skoči na vsebino

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

Obvestila in novice

16. 3. 2017

Obrazec za poročanje za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015 - do 31. 3. 2017

 

27. 2. 2017

Objava navodil in obrazca za poročanje LEADER za leto 2016

6. 2. 2017

Poročanje za ukrep 113: Zgodnje upokojevanje kmetov za leto 2016 - do 31. 3. 2017

 

25. 1. 2017

Lokalne akcijske skupine objavljajo prve javne pozive za izbor projektov

 

25. 1. 2017

Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev za investicijske ukrepe PRP

 

16.12. 2016

Evropska komisija potrdila drugo spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020

 

14. 11. 2016
Površinskih ukrepov PRP ni več treba označevati s plakati ali tablami

14. 11. 2016
2,6 mio EUR za novo vključevanje v sheme kakovosti
 
11. 11. 2016
Na Evropsko komisijo posredovan predlog 2. spremembe PRP RS 2014-2020
 
11. 11. 2016
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

2. 11. 2016
8 mio EUR za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2016
 
2. 11. 2016
10 mio EUR za naložbe kmetijskih gospodarstev na vodovarstvenih območjih

 

20. 10. 2016

Obvestilo mladim kmetom (javni razpis 6.1) glede izvajanja poslovnega načrta

 

20. 10. 2016

Vlada sprejela spremembo Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020

 

20.10.2016

Objavljen javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za pred-financiranje (premostitvena posojila) projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi

 

POROČANJE O OPRAVLJENEM DELU OB KONCU PETLETNEGA OBDOBJA ZA PRP UKREP 112

 

Prejemniki sredstev za ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij morajo na zahtevo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poročati o izvedenih razvojnih ciljih. Agencija bo mladim prevzemnikom, ki se jim izteka petletno obdobje, v katerem morajo izpolniti predvidene razvojne cilje iz načrta razvoja kmetijske dejavnosti v vlogi,  poslala pozive za poročanje o doseganju ciljev. Mladi prevzemniki morajo v roku iz poziva na Agencijo poslati obrazec PRP 10 - Poročilo o opravljenem delu ob koncu petletnega obdobja za ukrep 112 in mu priložiti vsa zahtevana dokazila.

 

Obrazec "PRP 10 - Poročilo o opravljenem delu ob koncu petletnega obdobja za ukrep 112"

 

Ukrepi PRP 2014-2020: Navodila in obrazci - VLOGE

UKREP 1 - PRENOS ZNANJA IN DEJAVNOSTI INFORMIRANJA

 

UKREP 2 - SLUŽBE ZA SVETOVANJE, SLUŽBE ZA POMOČ PRI UPRAVLJANJU KMETIJ IN SLUŽBE ZA ZAGOTAVLJANJE NADOMEŠČANJA NA KMETIJAH

 

UKREP 3 - SHEME KAKOVOSTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN ŽIVILA

 

M03.1 - Podpora za novo sodelovnje v shemah kakovosti:

UKREP 4 - NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA

 

M04.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva:

 

 

M04.2 - Naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov:

 

 

M04.3 - Naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva:

 

 

UKREP 6 - RAZVOJ KMETIJ IN PODJETIJ

 

M06.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete:

UKREP 7 - OSNOVNE STORITVE IN OBNOVA VASI NA PODEŽELSKIH OBMOČJIH

 

UKREP 8 - NALOŽBE V RAZVOJ GOZDNIH OBMOČIJ IN IZBOLJŠANJE SPOSOBNOSTI GOZDOV ZA PREŽIVETJE

 

M08.4 - Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnim dogodkov:


M08.6 - Naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov

 

 

UKREP 9 - USTANOVITEV SKUPIN IN ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV

 

UKREP 16 - SODELOVANJE

 

UKREP 19 - PODPORA ZA LOKALNI RAZVOJ V OKVIRU POBUDE LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)

 

M19.4 - Podpora za tekoče stroške in stroške animacije:

 

SPLOŠNO:

 

Ukrepi PRP 2014-2020: Navodila in obrazci - ZAHTEVKI ZA IZPLAČILO

NAVODILA:

 DODATNI OBRAZCI PRP za oddajo zahtevkov za izplačila za ukrepe PRP 2014-2020:

Uporabne vsebine

UPORABNE POVEZAVE:

 

Objave javnih razpisov...

 

Spletna stran Programa razvoja podeželja...

 

FADN...

 

Spletne aplikacije...

 

Knjižnica MKGP (publikacije)

 

Brošura "Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020: osnovne informacije o ukrepih"

 

E-KONTAKTI:

 

E-naslov za pošiljanje pooblastil za dostop do spletne aplikacije PRP:

 

eprp_pooblastila(at)gov.si,

 

E-naslov za vprašanja o e-poslovanju za ukrepe PRP:

 

eprp-tezave.aktrp(at)gov.si