Skoči na vsebino

AKTUALNI PODATKI POSLOVANJA AGENCIJE (VLOGE, ZAHTEVKI, IZPLAČILA)

Agencija se je, z namenom zagotavljanja večje transparentnosti svojega delovanja in boljše informiranosti svojih strank, odločila za redno objavo aktualnih podatkov iz svojega poslovanja. V nadaljevanju boste tako lahko našli okvirni terminski načrt obravnave vlog za vse aktivne javne razpise, aktualno stanje obravnave zahtevkov za izplačilo, pregled izvedenih izplačil itd.

Vloge

TERMINSKI NAČRT OBRAVNAVE VLOG v letu 2017:

TERMINSKI NAČRT obravnave vlog in rezultati javnih razpisov (stanje: 15. 2. 2017)...

 

V prvem zavihku "PRP UKREPI" boste našli aktualne informacije o reševanju vlog za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020.

 

V drugem zavihku "OSTALI UKREPI" boste našli aktualne informacije o reševanju vlog za vse ostale ukrepe kmetijske politike, ki jih izvaja ARSKTRP (ukrepi promocije, ukrepi čebelarstva...).

 

V tretjem zavihku "LEGENDA" boste našli kratko razlago postopkov obravnave vlog, ki vam bo pomagala razumeti tudi vse pojme, ki so uporabljeni v tabelah.

 

ARSKTRP po prvi objavi (19. 9. 2013) vse podatke redno posodablja in na istem mestu objavija aktualen dokument.

Zahtevki

STANJE OBRAVNAVE ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO:

 

STANJE ZAHTEVKOV za izplačilo (stanje: 12. 1. 2017)...

 

V prvemu zavihku "PRP UKREPI - 1. os" boste našli podatke o stanju zahtevkov za ukrepe 1. osi Programa razvoja podeželja 2007-2013.

 

V drugemu zavihku "UKREPI OPR - ribištvo" boste našli podatke o stanju zahtevkov za ukrepe Operativnega programa za razvoj ribištva 2007-2013.

 

V tretjem zavihku "PRP UKREPI 2014-2020" boste našli podatke o stanju zahtevkov za ukrepe iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.

 

V četrtem zavihku "LEGENDA" boste našli kratko razlago pojmov, ki so uporabljeni v tabelah in primer, ki vam bo pomagal razumeti predstavljene podatke.