Skoči na vsebino

AKTUALNI PODATKI POSLOVANJA AGENCIJE (VLOGE, ZAHTEVKI, IZPLAČILA)

Agencija se je, z namenom zagotavljanja večje transparentnosti svojega delovanja in boljše informiranosti svojih strank, odločila za redno objavo aktualnih podatkov iz svojega poslovanja. V nadaljevanju boste tako lahko našli okvirni terminski načrt obravnave vlog za vse aktivne javne razpise, aktualno stanje obravnave zahtevkov za izplačilo, pregled izvedenih izplačil itd.

Vloge

TERMINSKI NAČRT OBRAVNAVE VLOG v letu 2019:

 

V spodnji datoteki boste našli aktualne informacije o reševanju vlog, ki prispejo na javne razpise za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 2014-2020) in ukrepe Operativnega programa Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020 (OP ESPR 2014-2020):

 

TERMINSKI NAČRT obravnave vlog in rezultati javnih razpisov za UKREPE PRP 2014-2020 in ukrepe OP ESPR 2014-2020 (stanje: 10. 4. 2019)...

 

V spodnji datoteki boste našli aktualne informacije o reševanju vlog za vse ostale javne razpise za ukrepe kmetijske politike, ki jih izvaja ARSKTRP (ukrepi promocije, ukrepi čebelarstva, de minimis ukrepi...):

 

TERMINSKI NAČRT obravnave vlog in rezultati javnih razpisov za UKREPE KMETIJSKIH TRGOV (stanje: 9. 4. 2019)...

 

V zavihku "LEGENDA" boste v obeh datotekah našli kratko razlago postopkov obravnave vlog, ki vam bo pomagala razumeti tudi vse pojme, ki so uporabljeni v tabelah.

 

ARSKTRP po prvi objavi (19. 9. 2013) vse podatke redno posodablja in na istem mestu objavlja aktualne dokumente.

Zahtevki

STANJE OBRAVNAVE ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO:

 

STANJE ZAHTEVKOV za izplačilo (stanje: 8. 4. 2019)...

 

V prvem zavihku "PRP UKREPI 2014-2020" boste našli podatke o stanju zahtevkov za ukrepe iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.

 

V drugem zavihku "RIBE 2014-2020" boste našli podatke o stanju zahtevkov za ukrepe iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020.

 

V tretjem zavihku "LEGENDA" boste našli kratko razlago pojmov, ki so uporabljeni v tabelah in primer, ki vam bo pomagal razumeti predstavljene podatke.