Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KOLOFON

UREDNIŠTVO

 

Spletne vsebine Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja so pripravili uredniki spletnih vsebin posebej za spletno objavo ali pa so nastale kot del odločevalskih in upravnih procesov naše agencije in širše državne uprave.

 

Glavni urednik: mag. Maja Rakič, Oddelek za EU zadeve in odnose z javnostmi

Namestnik glavnega uredika: Branko Premrl, Oddelek za EU zadeve in odnose z javnostmi

 

PRAVICA UPORABE

 

Vse informacije in podobe, vsebovane na teh straneh, so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji mora biti kot vir navedena Agencija RS za kmetijske trg in razvoj podeželja (ARSKTRP).

 

PREVZEMANJE ODGOVORNOSTI

 

ARSKTRP bo pri oblikovanju spletnih strani zagotavljala ažurnost in točnost podatkov vsebovanih na teh spletnih straneh, vendar za njihovo točnost in celovitost ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi izvirala iz njihove uporabe. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

 

ARSKTRP si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

 

Niti ARSKTRP, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih strani agencije, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletnih strani in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnih straneh (npr. občasno nedelovanje strežnikov) ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno.

 

Spletne strani ARSKTRP vsebujejo tudi povezave do drugih fizičnih in pravnih oseb, ki pa niso v pristojnosti agencije, zato ARSKTRP ne prevzema nobenih odgovornosti v zvezi z njihovo vsebino in delovanjem.

 

Tehnološko izvedbo je zagotovil Direktorat za e-upravo in upravne procese Ministrstva za javno upravo v sodelovanju s podjetjem Agenda d.o.o. iz Maribora..