Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAPOSLENI

V ARSKTRP je bilo ob koncu leta 2017 zaposlenih 281 javnih uslužbencev. Agencija je strokovna institucija, saj ima preko 90 % zaposlenih najmanj visoko oz. univerzitetno izobrazbo. Povprečna starost javnega uslužbenca na ARSKTRP je ob koncu leta 2016 znašala 41,9 let.

 

Pomembno mesto v Agenciji imata tudi izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, tako interno kot tudi zunanje.

 

Razpisana delovna mesta...

 

Oseba, pooblaščena za odločanje v upravnih zadevah 

 

Vsa področja dela ARSKTRP

mag. Miran Mihelič, dipl. inž. agron., generalni direktor

mag. Kosi Ervin, dipl. upr. org., namestnik generalnega direktorja

 

Osebe, pooblaščene za vodenje upravnega postopka do izdaje odločbe

 

SEKTOR ZA NEPOSREDNA PLAČILA

 

Področje dela Sektorja za neposredna plačila

Arko Tatjana, dipl. upr. org., višji svetovalec III

Bergant Irena, univ. dipl. org., svetovalec III

mag. Bevc Ravnik Maja, univ. dipl.politologije, višji svetovalec II

Bole Katja, univ. dipl. ekon., višji svetovalec I

Bone Branko, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

Brčan Tončka, posl. sekretar, višji referent I

Bukovec Mira, računovodja, referent II

Capuder Petra, univ. dipl. geograf, svetovalec

Celec Nikolaj,univ. dipl. inž., podsekretar

Cerkvenik Nataša, univ. dipl. inž. kmet., svetovalec II

Čampa Marko, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

Deberšek Lazar, dipl. inž. zoot., višji svetovalec III

Doberšek Vladimir, univ. dipl. org., višji svetovalec I

Dolenc Simon, univ. dipl. inž. kmet., višji svetovalec III

mag. Gombač Petra, univ. dipl. inž. agr., višji svetovalec I

Gorjup Drago, univ. dipl. inž. strojništva, višji svetovalec I

Gruden Mate Tanja, dipl.upr. org., svetovalec II

mag. Hrovat Nataša, dipl. upr. org., višji svetovalec III

mag. Irgolič Aleš, univ. dipl. inž., sekretar

Ivačič Alenka, univ. dipl. soc., podsekretar

Jarkovič Boštjan, magister ekon. in posl. ved, svetovalec III

Jenc Veronika, dipl. ekon., višji svetovalec I

Kastelic Andrejka, dipl. upr. org., višji svetovalec III

Košec Marjana, dipl. inž. agronomije, svetovalec

Lang Nataša, ekon. tehnik, referent I

Linta Dušica, univ. dipl. inž. aronom., višji svetovalec III

mag. Lipovšek Lea, univ. dipl. kultur., višji svetovalec I

Mavri Valter, dipl. uprav. org. svetovalec II

Mejak Irena, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

Obal Blaž, dipl. ekon., višji svetovalec II

Oražem Barbara, dipl. inž., višji svetovalec I

Osanič Aleš, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

Perko Simona, dipl. upr. org., višji svetovalec III

Pfajfar Mateja, univ. dipl. inž., višji svetovalec III

Podpadec Andreja, univ. dipl. ekon., višji svetovalec I

mag. Praček Aleš, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

mag. Pust Vučajnk Marjana, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

mag. Remic Lea, univ. dipl. polit.,podsekretar

Roudi Marjanca, dipl. inž., svetovalec I

Sever Maja, ekon.-kom. tehnik, referent I

Slapnik Janja, univ. dipl. inž. živi.teh., višji svetovalec II

Strajnar Sara, univ. dipl. georgaf, višji svetovalec

Škofljanec Mihalič Jana, univ. dipl. inž. agro., svetovalec II

Šmajgl Andrej, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

dr. Tratnik Matjaž, višji svetovalec II

Večko Metka, univ. dipl. ekon., višji svetovalec III

Videčnik Matej, univ. dipl. ekon., višji svetovalec I

Vodnik Maja, univ. dipl. org., svetovalec I

Volčanšek Tina, univ. dipl. ekon., višji svetovalec III

mag. Zupanič Marko, univ. dipl. inž. kmet., višji svetovalec I

Zupančič Alenka, univ. dipl. inž. agro., svetovalec II

Žugman Ema, univ. dipl. inž., podsekretar

  

SEKTOR ZA RAZVOJ PODEŽELJA

 

Področje dela Sektorja za razvoj podeželja

Belinc Sabina, univ. dipl. inž. geode., svetovalec II

mag. Bizjak Lidija, dipl. upr. org., svetovalec I

Božjak Nataša, univ. dipl. inž. agro., svetovalec I

Demšar Nina, mag. eko. in poslovnih ved, višji svetovalec II

Dirnbek Anita, univ. dipl. inž. agron., svetovalec II

Dovžak Maja, univ. dipl. ekolog, svetovalec II

Fatur Mencinger Alenka, univ. dipl. inž. živi. teh., svetovalec

Femec Damijan, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

Ferbežar Martina, poslovni sekretar VI

Gričar Boštjan, univ. dipl. lit. kompa., višji svetovalec III

Hauptman Medved Andreja, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

Ilc Laura, univ. dipl. slovakist in polonist, višji svetovalec II

Jevšnik Andreja, dipl. uprav. org., višji svetovalec III

Kažič Nastja, dipl. ekon., svetovalec

Kindlhofer Katja, univ. dipl. inž. kmet., višji svetovalec I

Kirn Petra, diplomant marketinga, svetvalec

Klakočer Stanka, univ. dipl. ekon., sekretar

Klun Vesna, dipl. ekon., svetovalec III

dr. Kopušar Nataša, višji  svetovalec III

Krek Hudoklin Katarina, dipl. uprav. org., podsekretar

Knez Urška, univ. dipl. politolog, svetovalec I

Kobler Jasna, uni. dipl. inž. kmetijstva, višji svetovalec I

Kokalj Vida, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

Kolenc Nadja, dipl. ekon., višji svetovalec I

Kravina Marjetka, univ. dipl. soc. del., višji svetovalec III

Kohlenbrand Anita, univ. dipl. bioteh., svetovalec

Kozjek Alenka, dipl. inž. kmet., svetovalec

Krezić Ljiljana, univ. dipl. inž. kmet., svetovalec

Krnc Hočevar Tina, mag. upravnih ved, svetovalec

Kroflič Ačko Jasmina, univ. dipl. ekon., strokovni sodelavec VII/1

Lamovšek Irena, univ. dipl. ekon., višji svetovalec III

Lempl Anita, dipl. inž. agron., svetovalec II

Lenardič Nikolaj, mag. prava, višji svetovalec I

Lušin Janez, univ. dipl. inž., podsekretar

Mali Leja Leonida, dipl. upr. ved, svetovalec I

mag. Matekovič Irena, dipl. upr. org., podsekretar

Matekovič Silvija, univ. dipl. inž. agr., svetovalec II

Maver Helena, univ. dipl. med. komu., svetovalec

Meden Alenka, univ. dipl. pravnik, svetovalec

Mele Marko, dipl. upr. org., višji svetovalec III

Mesarič Vukovič Teja, univ. dipl. ekon. svetovalec

Oblak Marija, dipl. inž. agr. in h. , višji svetovalec III

Pakiž Romana, dipl. ekon, višji svetovalec II

Pezdirc Marina, mag. družboslovne informatike, višji svetovalec I

Pompe Vesna, univ. dipl. pravnik, svetovalec II

mag. Premrl Jurij, univ. dipl. inž. kem. inženirstva, podsekretar

Prilesnik Tadeja, dipl. ekon., višji svetovalec I

Pšaker Marjetka, univ. dipl. geograf in prof. zgod., višji svetovalec I

mag. Pust Vučajnk Marjana, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

Radišič Branka, univ. dipl. politolog, svetovalec

Rampre Tanja, univ. dipl. inž. agr., višji svetovalec II

Rojec Miha, dipl. inž. agr. in h., višji svetovalec II

Reberšek Marjetka, gimn. matu., referent III

Saje Rozka, univ. dipl. inž. kmetijstva, višji svetovalec I

Simonišek Petra, dipl. inž. kmetijstva, svetovalec II

Sojer Antonija, dipl. inž. kem. tehnologije, svetovalec II

Šekoranja Andreja, univ. dipl. inž. agr., svetovalec II

Šesek Alenka, univ. dipl. ekon., sekretar

mag. Šipek Lidija, univ. dipl. inž. kmetijstva, višji svetovalec III

Štupar Hermina, dipl. ekon., svetovalec III

Tetičkovič Toplak Vlasta, univ. dipl. ekon., višji svetovalec I

mag. Topolovec Boris, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

Topolnik Vavtar Mihaela, dipl. inž. agr. in h., višji svetovalec III

Tomec Nina, univ. dipl. geog., svetovalec

Trenta David, univ. dipl. inž. zoot., svetovalec

Trojok Renata,  dipl. inž. agr. in h., višji svetovalec I

Trošt Igor, univ. dipl. inž. živ. tehno., višji svetovalec I

Tušek Lea, dipl. ekon., svetovalec III

Vidic Maruša, mag. posl. ved, višji svetovalec III

Vintar Majda, univ. dipl. ekon., višji svetovalec I

Volf Anton, dipl. inž. agr. in h., višji svetovalec I

Vrtačnik Mateja, univ. dipl. polit., svetovalec

Zajc Peter, univ. dipl. inž. zoo., svetovalec I

Zupanc Ana, univ. dipl. inž. kraj. arh., svetovalec

Zupančič Mojca, univ. dipl. inž. agro., višji sveovalec II

Žabjek Mateja, dipl. inž. zooteh., svetovalec I

Žgajnar Roman, dipl. inž. gozd., višji svetovalec I

mag. Žgavec Dubravka, univ. dipl. inž., sekretar

Žohar Špela, dipl. geograf, svetovalec

Žolnir Erika, mag. kmetijstva, svetovalec III

 

SEKTOR ZA KMETIJSKE TRGE

 

Področje dela Sektorja za kmetijske trge

Berčan Polona, univ. dipl. inž. agronomije svetovalec I

Biber Nataša, dipl. inž. prometa, višji svetovalec III

Bitenc Tina, gim. maturant, referent I

Blaznik Nevenka, ekonomist, svetovalec III

Božič Karin, univ. dipl. um. zgodovinar, višji svetovalec II

Burgar Milena, univ. dipl. ekon., višji svetovalec II

Dovžan Peter, univ.dipl.org., višji svetovalec I

Jerala Mihaela, univ. dipl. inž. agronomije, višji svetovalec III

Kos Milan, dipl. inž., višji svetovalec I

Medvešček Matija, univ. dipl. zgod., višji svetovalec I

Mesarič Tanja, univ. dipl. ekon., podsekretar

Oven Mateja, dipl. ing.zootehnike, višji svetovalec III

Pejić Dunja, univ. dipl. org., višji svetovalec I

Pirc Dijana, univ. dipl. ekon., sekretar

Rodić Igor, univ. dipl. inž. teh. prom., svetovalec I

Sokač Andrejka, dipl. org.-menedžerka, višji svetovalec II

Turnšek Mlekuš Silvana, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

Urankar Borut, univ. dipl. inž. gozd., višji svetovalec I

Urbančič Jana, univ. dipl. inž. kmetijstva, višji svetovalec III

Zadnik Iztok, str. tehnik, svetovalec III

mag. Znoj Andrejka, univ. dipl. ekon., sekretar

Žebovec Petra, dipl. inž., svetovalec I

Žnidarič Matjaž, dipl. ekon., višji svetovalec III

 

SLUŽBA ZA SPLOŠNE ZADEVE

 

Področje dela Ukrepov kmetijske politike

Arnež Maja, univ. dipl. pravnik, višji svetovalec III

Dobič Barbara, univ. dipl.inž.krajinske arhitekture, svetovalec II

Gršič Maja, dipl. inž. agro., višji svetovalec III

Jeraša Ksenija, dipl. inž. agr. in hor., svetovalec I

Koser Dolenc Martina, univ. dipl. pravnik, višji svetovalec II

Lampe Saša, univ. dipl. pravnik, višji svetovalec I

Lavrin Erika, univ. dipl. pravnik, višji svetovalec II

Kmetec Eva, univ. dipl. pravnik, višji svetovalec III

Pirš Barbara, univ. dipl. pravnik, višji svetovalec II

Razgoršek Juteršek Darja, univ. dipl. pravnik, podsekretar

Rus Marijan, univ. dipl. pravnik, višji svetovalec III

Škofič Jerneja, univ. dipl. pravnik, višji svetovalec III

Škrjanec Jovanovič Mateja, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

 

Področje dela Oddelka za kadrovske in materialno tehnične zadeve

Donik Telban Maja, univ. dipl. pravnik, podsekretar

Jelančič Ksenija, univ. dipl. komunikolog, višji svetovalec I

Kalan Barbara, dipl. varstvoslovec, višji svetovalec I

 

Področje dela Oddelka za EU zadeve in odnose z javnostmi

Branko Premrl, univ. dipl. komunikolog, dipl. ekon., višji svetovalec II