Skoči na vsebino

ZAPOSLENI

V ARSKTRP je bilo ob koncu leta 2017 zaposlenih 281 javnih uslužbencev. Agencija je strokovna institucija, saj ima preko 90 % zaposlenih najmanj visoko oz. univerzitetno izobrazbo. Povprečna starost javnega uslužbenca na ARSKTRP je ob koncu leta 2016 znašala 41,9 let.

 

Pomembno mesto v Agenciji imata tudi izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, tako interno kot tudi zunanje.

 

Razpisana delovna mesta...

 

Oseba, pooblaščena za odločanje v upravnih zadevah 

 

Vsa področja dela ARSKTRP

mag. Miran Mihelič, dipl. inž. agron., v.d. generalnega direktorja

mag. Kosi Ervin, dipl. upr. org., namestnik generalnega direktorja

 

Osebe, pooblaščene za vodenje upravnega postopka do izdaje odločbe

 

SEKTOR ZA NEPOSREDNA PLAČILA

 

Področje dela Sektorja za neposredna plačila

Arko Tatjana, dipl. upr. org., višji svetovalec III

Bergant Irena, univ. dipl. org., svetovalec III

mag. Bevc Ravnik Maja, univ. dipl.politologije, višji svetovalec III

Bole Katja, univ. dipl. ekon., višji svetovalec I

Bone Branko, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

Brčan Tončka, posl. sekretar, višji referent I

Bukovec Mira, računovodja, referent II

Celec Nikolaj,univ. dipl. inž., podsekretar

Cerkvenik Nataša, univ. dipl. inž. kmet., svetovalec II

Čampa Marko, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

Doberšek Vladimir, univ. dipl. org., višji svetovalec II

Dolenc Simon, univ. dipl. inž. kmet., svetovalec I

mag. Gombač Petra, univ. dipl. inž. agr., višji svetovalec II

Gorjup Drago, univ. dipl. inž. strojništva, višji svetovalec I

Gruden Mate Tanja, dipl.upr. org., svetovalec II

mag. Hrovat Nataša, dipl. upr. org., višji svetovalec III

mag. Irgolič Aleš, univ. dipl. inž., podsekretar

Ivačič Alenka, univ. dipl. soc., podsekretar

Jarkovič Boštjan, magister ekon. in posl. ved, svetovalec III

Jenc Veronika, dipl. ekon., višji svetovalec I

Kastelic Andrejka, dipl. upr. org., višji svetovalec III

mag. Kerstein Maša, univ. dipl. inž. agro., podsekretar

Krek Hudoklin Katarina, dipl. uprav. org., višji svetovalec II

Lang Nataša, ekon. tehnik, referent I

Linta Dušica, univ. dipl. inž. aronom., višji svetovalec III

mag. Lipovšek Lea, univ. dipl. kultur., višji svetovalec I

Mavri Valter, dipl. uprav. org. svetovalec II

Mejak Irena, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

Obal Blaž, dipl. ekon., višji svetovalec III

Oražem Barbara, dipl. inž., višji svetovalec I

Osanič Aleš, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

Perko Simona, dipl. upr. org., višji svetovalec III

Pfajfar Mateja, univ. dipl. inž., svetovalec I

Podpadec Andreja, univ. dipl. ekon., višji svetovalec I

mag. Praček Aleš, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

mag. Pust Vučajnk Marjana, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

mag. Remic Lea, univ. dipl. polit.,podsekretar

Roudi Marjanca, dipl. inž., svetovalec I

Slapnik Janja, univ. dipl. inž. živi.teh., višji svetovalec III

Škofljanec Mihalič Jana, univ. dipl. inž. agro., svetovalec II

Šmajgl Andrej, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

Večko Metka, univ. dipl. ekon., višji svetovalec III

Videčnik Matej, univ. dipl. ekon., višji svetovalec I

Vodnik Maja, univ. dipl. org., svetovalec I

Volčanšek Tina, univ. dipl. ekon., višji svetovalec III

mag. Zupanič Marko, univ. dipl. inž. kmet., višji svetovalec II

Zupančič Alenka, univ. dipl. inž. agro., svetovalec III

mag. Žgavec Dubravka, univ. dipl. inž., sekretar

Žugman Ema, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

  

SEKTOR ZA RAZVOJ PODEŽELJA

 

Področje dela Sektorja za razvoj podeželja

Belinc Sabina, univ. dipl. inž. geode., svetovalec III

Bercko Kralj Mojca, dipl. inž. agron. in h., svetovalec

mag. Bizjak Lidija, dipl. upr. org., svetovalec I

Božjak Nataša, univ. dipl. inž. agro., svetovalec I

Deberšek Lazar, dipl. inž. zoot., svetovalec II

Demšar Nina, mag. eko. in poslovnih ved, višji svetovalec III

Dirnbek Anita, univ. dipl. inž. agron., svetovalec III

Dovžak Maja, univ. dipl. ekolog, svetovalec II

Fatur Mencinger Alenka, univ. dipl. inž. živi. teh., svetovalec

Femec Damijan, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

Ferbežar Martina, poslovni sekretar VI

Gričar Boštjan, univ. dipl. lit. kompa., svetovalec II

Gršič Maja, dipl. inž. agro., svetovalec II

Gruden Ksenija, dipl. org. menedžer, svetovalec I

Hauptman Medved Andreja, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

Ilc Laura, univ. dipl. slovakist in polonist, svetovalec

Jevšnik Andreja, dipl. uprav. org., svetovalec I

Kažič Nastja, dipl. ekon., svetovalec

Kindlhofer Katja, univ. dipl. inž. kmet., višji svetovalec I

Kirn Petra, diplomant marketinga, svetvalec

Klakočer Stanka, univ. dipl. ekon., sekretar

Klun Vesna, dipl. ekon., svetovalec III

dr. Kopušar Nataša, svetovalec

Krek Hudoklin Katarina, dipl. uprav. org., višji svetovalec II

Knez Urška, univ. dipl. politolog, svetovalec I

Kobler Jasna, uni. dipl. inž. kmetijstva, višji svetovalec I

Kokalj Vida, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

Kolenc Nadja, dipl. ekon., višji svetovalec I

Kravina Marjetka, univ. dipl. soc. del., svetovalec I

Kohlenbrand Anita, univ. dipl. bioteh., svetovalec

Kozjek Alenka, dipl. inž. kmet., svetovalec

Krezić Ljiljana, univ. dipl. inž. kmet., svetovalec

Krnc Hočevar Tina, mag. upravnih ved, svetovalec

Kroflič Ačko Jasmina, univ. dipl. ekon., strokovni sodelavec VII/1

Lamovšek Irena, univ. dipl. ekon., višji svetovalec III

Lempl Anita, dipl. inž. agron., svetovalec II

Lenardič Nikolaj, mag. prava, svetovalec III

Lušin Janez, univ. dipl. inž., podsekretar

Mali Leja Leonida, dipl. upr. ved, svetovalec II

mag. Matekovič Irena, dipl. upr. org., podsekretar

Matekovič Silvija, univ. dipl. inž. agr., svetovalec II

Maver Helena, univ. dipl. med. komu., svetovalec

Meden Alenka, univ. dipl. pravnik, svetovalec

Mele Marko, dipl. upr. org., svetovalec I

Mesarič Vukovič Teja, univ. dipl. ekon. svetovalec

Mravlja Štrukelj Anja, doktor veter. medicine, svetovalec

Oblak Marija, dipl. inž. agr. in h. , svetovalec I

Pakiž Romana, dipl. ekon, višji svetovalec III

Pezdirc Marina, mag. družboslovne informatike, višji svetovalec II

Pfajfar Mateja, univ. dipl. inž., svetovalec I

Pompe Vesna, univ. dipl. pravnik, svetovalec III

mag. Premrl Jurij, univ. dipl. inž. kem. inženirstva, podsekretar

Prilesnik Tadeja, dipl. ekon., višji svetovalec I

Pšaker Marjetka, univ. dipl. geograf in prof. zgod., višji svetovalec I

mag. Pust Vučajnk Marjana, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

Rampre Tanja, univ. dipl. inž. agr., višji svetovalec III

Rodić Igor, univ. dipl. inž. teh. prom., svetovalec I

Rojec Miha, dipl. inž. agr. in h., višji svetovalec III

Reberšek Marjetka, gimn. matu., referent III

Saje Rozka, univ. dipl. inž. kmetijstva, višji svetovalec I

Simonišek Petra, dipl. inž. kmetijstva, svetovalec II

Sojer Antonija, dipl. inž. kem. tehnologije, svetovalec II

Šekoranja Andreja, univ. dipl. inž. agr., svetovalec II

Šesek Alenka, univ. dipl. ekon., podsekretar

Šuša Vovk Mateja, univ. dipl. inž. gozdarstva, svetovalec I

Tetičkovič Toplak Vlasta, univ. dipl. ekon., višji svetovalec I

mag. Topolovec Boris, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

Topolnik Vavtar Mihaela, dipl. inž. agr. in h., svetovalec I

Tomec Nina, univ. dipl. geog., svetovalec

Trenta David, univ. dipl. inž. zoot., svetovalec

Trojok Renata,  dipl. inž. agr. in h., višji svetovalec I

Trošt Igor, univ. dipl. inž. živ. tehno., višji svetovalec I

Tušek Lea, dipl. ekon., svetovalec III

Vidic Maruša, mag. posl. ved, svetovalec II

Vintar Majda, univ. dipl. ekon., višji svetovalec I

Volf Anton, dipl. inž. agr. in h., višji svetovalec I

Vovk Maja, dipl. ekon., višji svetovalec III

Vrhovec Celarec Katarina, univ. dipl. etno. in antro. kulture, svetovalec

Vrtačnik Mateja, univ. dipl. polit., svetovalec

Zadnik Iztok, str. tehnik, svetovalec III

Zajc Peter, univ. dipl. inž. zoo., svetovalec I

Zupanc Ana, univ. dipl. inž. kraj. arh., svetovalec

Žabjek Mateja, dipl. inž. zooteh., svetovalec I

Žgajnar Roman, dipl. inž. gozd., višji svetovalec II

Žohar Špela, dipl. geograf, svetovalec

Žolnir Erika, mag. kmetijstva, svetovalec III

 

SEKTOR ZA KMETIJSKE TRGE

 

Področje dela Sektorja za kmetijske trge

Berčan Polona, univ. dipl. inž. agronomije svetovalec I

Biber Nataša, dipl. inž. prometa, višji svetovalec III

Bitenc Tina, gim. maturant, referent I

mag. Bizjak Lidija, dipl. upr. org., svetovalec I

Blaznik Nevenka, ekonomist, višji referent I

Božič Karin, univ. dipl. um. zgodovinar, višji svetovalec III

Burgar Milena, univ. dipl. ekon., višji svetovalec II

Dovžan Peter, univ.dipl.org., višji svetovalec I

Jerala Mihaela, univ. dipl. inž. agronomije, višji svetovalec III

Kos Milan, dipl. inž., višji svetovalec II

Medvešček Matija, univ. dipl. zgod., višji svetovalec I

Mesarič Tanja, univ. dipl. ekon., podsekretar

Oven Mateja, dipl. ing.zootehnike, višji svetovalec III

Pejić Dunja, univ. dipl. org., višji svetovalec I

Pirc Dijana, univ. dipl. ekon., sekretar

Sever Maja, ekon.-kom. tehnik, referent I

Sokač Andrejka, dipl. org.-menedžerka, višji svetovalec II

Štupar Hermina, dipl. ekon., svetovalec III

Turnšek Mlekuš Silvana, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

Urankar Borut, univ. dipl. inž. gozd., višji svetovalec I

Urbančič Jana, univ. dipl. inž. kmetijstva, višji svetovalec III

Žebovec Petra, dipl. inž., svetovalec I

Žnidarič Matjaž, dipl. ekon., višji svetovalec III

 

SLUŽBA ZA SPLOŠNE ZADEVE

 

Področje dela Ukrepov kmetijske politike

Arnež Maja, univ. dipl. pravnik, višji svetovalec III

Dobič Barbara, univ. dipl.inž.krajinske arhitekture, svetovalec II

Gršič Maja, dipl. inž. agro., svetovalec II

Jeraša Ksenija, dipl. inž. agr. in hor., svetovalec I

Koser Dolenc Martina, univ. dipl. pravnik, višji svetovalec II

Lampe Saša, univ. dipl. org., višji svetovalec I

Lavrin Erika, univ. dipl. pravnik, višji svetovalec III

Kmetec Eva, univ. dipl. pravnik, višji svetovalec III

Pirš Barbara, univ. dipl. pravnik, višji svetovalec III

Razgoršej Juteršek Darja, univ. dipl. pravnik, podsekretar

Rus Marijan, univ. dipl. pravnik, višji svetovalec III

Škofič Jerneja, univ. dipl. pravnik, višji svetovalec III

Škrjanec Jovanovič Mateja, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

 

Področje dela Oddelka za kadrovske in materialno tehnične zadeve

Donik Telban Maja, univ. dipl. pravnik, podsekretar

Jelančič Ksenija, univ. dipl. komunikolog, višji svetovalec I

Kalan Barbara, dipl. varstvoslovec, višji svetovalec I

 

Področje dela Oddelka za EU zadeve in odnose z javnostmi

Branko Premrl, univ. dipl. komunikolog, dipl. ekon., višji svetovalec III