Skoči na vsebino

ZAPOSLENI

V ARSKTRP je bilo ob koncu leta 2016 zaposlenih 267 javnih uslužbencev. Agencija je strokovna institucija, saj ima 90 % zaposlenih najmanj visoko oz. univerzitetno izobrazbo. Povprečna starost javnega uslužbenca na ARSKTRP je ob koncu leta 2016 znašala 41,5 let.

 

Pomembno mesto v Agenciji imata tudi izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, tako interno kot tudi zunanje.

 

Razpisana delovna mesta...

 

Oseba, pooblaščena za odločanje v upravnih zadevah 

 

Vsa področja dela ARSKTRP

Benedikt Jeranko, univ. dipl. inž. stroj., generalni direktor

Poglajen Franc, univ. dipl. ekon., namestnik generalnega direktorja

 

Osebe, pooblaščene za vodenje upravnega postopka do izdaje odločbe

 

SEKTOR ZA NEPOSREDNA PLAČILA

 

Področje dela Sektorja za neposredna plačila

Bole Katja, univ. dipl. ekon., višji svetovalec I

Jenc Veronika, dipl. ekon., višji svetovalec I

Kastelic Andrejka, dipl. upr. org., višji svetovalec III

Podpadec Andreja, univ. dipl. ekon., višji svetovalec I

Volčanšek Tina, univ. dipl. ekon., višji svetovalec III

 

Področje dela Oddelka za neposredna plačila

Arko Tatjana, dipl. upr. org., višji svetovalec III

Celec Nikolaj, univ. dipl. inž., podsekretar

Cerkvenik Nataša, univ. dipl. inž. kmet., svetovalec II

Čampa Marko, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

Doberšek Vladimir, univ. dipl. org., višji svetovalec II

Gruden Mate Tanja, dipl.upr. org., svetovalec II

mag. Hrovat Nataša, dipl. upr. org., višji svetovalec III

mag. Irgolič Aleš, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

mag. Kerstein Maša, univ. dipl. inž. agro., podsekretar

Lang Nataša, ekon. tehnik, referent I

Linta Dušica, univ. dipl. inž. aronom., svetovalec II

mag. Lipovšek Lea, univ. dipl. kultur., višji svetovalec I

mag. Mihelič Miran, dipl. inž., sekretar

Oražem Barbara, dipl. inž., višji svetovalec I

Perko Simona, dipl. upr. org., višji svetovalec III

mag. Remic Lea, univ. dipl. polit., višji svetovalec II

Pfajfar Mateja, univ. dipl. inž., svetovalec I

Roudi Marjanca, dipl. inž., svetovalec I

Večko Metka, univ. dipl. ekon., višji svetovalec III

Vodnik Maja, univ. dipl. org., svetovalec I

mag. Žgavec Dubravka, univ. dipl. inž., sekretar

 

Področje dela Oddelka za sonaravno kmetijstvo

Bergant Irena, univ. dipl. org., svetovalec III

mag. Bevc Ravnik Maja, univ. dipl.politologije, višji svetovalec III

Bone Branko, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

Brčan Tončka, posl. sekretar, višji referent I

Bukovec Mira, računovodja, referent II

Dolenc Simon, univ. dipl. inž. kmet., svetovalec I

mag. Gombač Petra, univ. dipl. inž. agr., višji svetovalec II

Gorjup Drago, univ. dipl. inž. strojništva, višji svetovalec I

Ivačič Alenka, univ. dipl. soc., podsekretar

Krek Hudoklin Katarina, dipl. uprav. org., višji svetovalec II

Mejak Irena, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

Obal Blaž, dipl. ekon., višji svetovalec III

Osanič Aleš, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

mag. Praček Aleš, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

mag. Pust Vučajnk Marjana, univ. dipl. inž., višji svetovalec I 

Silaj Tomislav, mag. politologije, višji svetovalec II

Slapnik Janja, univ. dipl. inž. živi.teh., višji svetovalec III

Škofljanec Mihalič Jana, univ. dipl. inž. agro., svetovalec II

Šmajgl Andrej, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

Videčnik Matej, univ. dipl. ekon., višji svetovalec I

mag. Zupanič Marko, univ. dipl. inž. kmet., višji svetovalec II

Zupančič Alenka, univ. dipl. inž. agro., svetovalec III

Žugman Ema, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

  

SEKTOR ZA RAZVOJ PODEŽELJA

 

Področje dela Sektorja za razvoj podeželja

Deberšek Lazar, dipl. inž. zoot., svetovalec II

Demšar Nina, mag. eko. in poslovnih ved, višji svetovalec III

Dirnbek Anita, univ. dipl. inž. agron., svetovalec

Dovžak Maja, univ. dipl. ekolog, svetovalec III

Fatur Mencinger Alenka, univ. dipl. inž. živi. teh., svetovalec

Femec Damijan, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

Ferbežar Martina, poslovni sekretar VI,

Ganc Tomaž, univ. dipl. pravnik, sekretar

mag. Golob Andrej, univ. dipl. ekon., svetovalec

Golob Milena, univ. dipl. pravnik, svetovalec II

Gričar Boštjan, univ. dipl. lit. kompa., svetovalec III

Hauptman Medved Andreja, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

Ilc Laura, univ. dipl. slovakist in polonist, svetovalec

mag. Kavšek Jernej, univ. dipl. inž., podsekretar

Kindlhofer Katja, univ. dipl. inž. kmet., višji svetovalec I

Klakočer Stanka, univ. dipl. ekon., sekretar

Klun Vesna, dipl. ekon., svetovalec III

Knez Urška, univ. dipl. politolog, svetovalec I

Kobler Jasna, uni. dipl. inž. kmetijstva, višji svetovalec I

Kokalj Vida, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

Kolenc Nadja, dipl. ekon., višji svetovalec II

mag. Kosi Ervin, dipl. upr. org., podsekretar

Kravina Marjetka, univ. dipl. soc. del., svetovalec I

Krezić Ljiljana, univ. dipl. inž. kmet., svetovalec

Krnc Hočevar Tina, mag. upravnih ved, svetovalec

Kroflič Ačko Jasmina, univ. dipl. ekon., strokovni sodelavec VII/1

Lamovšek Irena, univ. dipl. ekon., višji svetovalec III

Lempl Anita, dipl. inž. agron., svetovalec III

Lenardič Nikolaj, mag. prava, svetovalec III

Lušin Janez, univ. dipl. inž., podsekretar

Mali Leja Leonida, dipl. upr. ved, svetovalec II

mag. Matekovič Irena, dipl. upr. org., podsekretar

Matekovič Silvija, univ. dipl. inž. agr., svetovalec III

Maver Helena, univ. dipl. med. komu., svetovalec

Mele Marko, dipl. upr. org., svetovalec I

mag. Minič Denis, dipl. varstvoslovec, podsekretar

Oblak Marija, dipl. inž. agr. in h. , svetovalec I

Orešek Valentin, mag. prava, svetovalec III

Pakiž Romana, dipl. ekon, višji svetovalec III

Pezdirc Marina, mag. družboslovne informatike, višji svetovalec II

Pompe Vesna, univ. dipl. pravnik, svetovalec III

mag. Premrl Jurij, univ. dipl. inž. kem. inženirstva, podsekretar

Prilesnik Tadeja, dipl. ekon., višji svetovalec I

Pšaker Marjetka, univ. dipl. geograf in prof. zgod., višji svetovalec I

Rampre Tanja, univ. dipl. inž. agr., višji svetovalec III

Rodić Igor, univ. dipl. inž. teh. prom., svetovalec I

Rojec Luka, dipl. inž. agr. in h., višji svetovalec II

Rojec Miha, dipl. inž. agr. in h., višji svetovalec III

Reberšek Marjetka, gimn. matu., referent III

Saje Rozka, univ. dipl. inž. kmetijstva, višji svetovalec I

Simonišek Petra, dipl. inž. kmetijstva, svetovalec II

Sojer Antonija, dipl. inž. kem. tehnologije, svetovalec II

Šekoranja Andreja, univ. dipl. inž. agr., svetovalec II

Šesek Alenka, univ. dipl. ekon., podsekretar

Tetičkovič Toplak Vlasta, univ. dipl. ekon., višji svetovalec I

mag. Topolovec Boris, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

Topolnik Vavtar Mihaela, dipl. inž. agr. in h., svetovalec I

Trojok Renata,  dipl. inž. agr. in h., višji svetovalec II

Trošt Igor, univ. dipl. inž. živ. tehno., višji svetovalec I

Tušek Lea, dipl. ekon., svetovalec III

Venturini Peter, dipl. ekon. svetovalec III

Vidic Maruša, mag. posl. ved, svetovalec III

Vintar Majda, univ. dipl. ekon., višji svetovalec I

Volf Anton, dipl. inž. agr. in h., višji svetovalec II

Vovk Maja, dipl. ekon., višji svetovalec III

Zadnik Iztok, str. tehnik, referent I

Zajc Peter, univ. dipl. inž. zoo., svetovalec II

Zupanc Ana, univ. dipl. inž. kraj. arh., svetovalec

Žgajnar Roman, dipl. inž. gozd., višji svetovalec II

Žnidarič Matjaž, dipl. ekon., svetovalec III

Žolnir Erika, mag. kmetijstva, svetovalec

 

SEKTOR ZA KMETIJSKE TRGE

 

Področje dela Sektorja za kmetijske trge

Dijana Pirc, univ. dipl. ekon., sekretar 

Pejić Dunja, univ. dipl. org., višji svetovalec I

 

Področje dela Oddelka za tržne ukrepe

Bitenc Tina, gim. maturant, referent I

Blaznik Nevenka, ekonomist, višji referent I

Dovžan Peter, univ.dipl.org., višji svetovalec I

Poštuvan Barbara, dipl. ekon., višji svetovalec II

dr. Potočnik Franc, sekretar

Sokač Andrejka, dipl. org.-menedžerka, višji svetovalec II

Turnšek Mlekuš Silvana, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

 

Področje dela Oddelka za intervencijske ukrepe 

Biber Nataša, dipl. inž. prometa, višji svetovalec III

mag. Bizjak Lidija, dipl. upr. org., svetovalec I

Božič Karin, univ. dipl. um. zgodovinar, višji svetovalec III

Burgar Milena, univ. dipl. ekon., višji svetovalec II

Kos Milan, dipl. inž., višji svetovalec III

Medvešček Matija, univ. dipl. zgod., višji svetovalec I

Mesarič Tanja, univ. dipl. ekon., podsekretar

Oven Mateja, dipl. ing.zootehnike, višji svetovalec III

Sever Maja, ekon.-kom. tehnik, referent I

Urankar Borut, univ. dipl. inž. gozd., višji svetovalec I

Urbančič Jana, univ. dipl. inž. kmetijstva, višji svetovalec III

Žebovec Petra, dipl. inž., svetovalec I

 

SLUŽBA ZA SPLOŠNE ZADEVE

 

Področje dela Ukrepov kmetijske politike

Čepin Nataša, univ. dipl. inž. agro., svetovalec I

Gršič Maja, dipl. inž. agro., svetovalec III

Jeraša Ksenija, dipl. inž. agr. in hor., svetovalec I

Koser Dolenc Martina, univ. dipl. pravnik, višji svetovalec III

Lampe Saša, univ. dipl. org., višji svetovalec I

Lavrin Erika, univ. dipl. pravnik, višji svetovalec III

Škrjanec Jovanovič Mateja, univ. dipl. inž., višji svetovalec I

mag. Janja Zupan Novak, univ. dipl. pravnik, podsekretar

Žabjek Mateja, dipl. inž. zooteh., svetovalec I

  

Področje dela Oddelka za kadrovske in materialno tehnične zadeve

Donik Telban Maja, univ. dipl. pravnik, podsekretar

Jelančič Ksenija, univ. dipl. komunikolog, višji svetovalec I

Kalan Barbara, dipl. varstvoslovec, višji svetovalec I

 

Področje dela Oddelka za EU zadeve in odnose z javnostmi

Branko Premrl, univ. dipl. komunikolog, dipl. ekon., višji svetovalec III

 

SLUŽBA ZA KONTROLO

 

mag. Znoj Andrejka, univ. dipl. ekon., sekretar