Skoči na vsebino

VODSTVO

GENERALNI DIREKTOR

 

mag. Miran Mihelič, v. d. generalnega direktorja

E-pošta: miran.mihelic@gov.si

 

Tajništvo generalnega direktorja

Telefon: (01) 580 76 17

Faks:     (01) 478 92 94

 

NAMESTNIK GENERALNEGA DIREKTORJA

 

mag. Ervin Kosi

E-pošta: ervin.kosi@gov.si

 

 

VODJE SEKTORJEV IN SLUŽB

 

Vodja Službe za splošne zadeve: Jožko Fornazarič

 

Vodja Službe za informacijsko upravljanje in tehnologijo: mag.Boštjan Ključevšek

 

Vodja Sektorja za kmetijske trge: Dijana Pirc

 

Vodja Sektorja za neposredna plačila: Nikolaj Celec

 

Vodja Sektorja za razvoj podeželja: Alenka Šesek

 

Vodja Službe za finance: Mateja Nemanič Markus

 

Vodja Službe za notranjo revizijo: Boštjan Tacer

 

Vodja Službe za kontrolo: mag. Katarina Kerč