Skoči na vsebino

OSEBNI PODATKI

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja obdeluje osebne podatke posameznikov, ki kandidirajo oziroma prejemajo sredstva iz ukrepov skupne kmetijske politike EU ali iz nacionalnih ukrepov s področja kmetijstva, ki jih izvaja agencija, oziroma podatke, ki jih obdeluje v povezavi s tržnimi ukrepi. Osebne podatke obdeluje skladno z nacionalno zakonodajo, ki ureja osebne podatke (Zakon o varstvu osebnih podatkov) in v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) št. 2016/679). Skladno s 13. in 14. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov objavljamo informacije za posameznike, kadar se osebni podatki pridobijo od posameznika oziroma kadar se osebni podatki pridobijo z drugih virov, na primer iz javno dostopnih virov.

 

Informacije za upravičence...

 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov...