Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vodja službe: Jožko Fornazarič

E-mail: jozko.fornazaric(at)gov.si

 

  

Delo strokovnih služb ARSKTRP je v veliki meri odvisno od podpornih storitev, ki jih zagotavlja Služba za splošne zadeve.

 

NALOGE IN DELOVANJE

  • skrb za notranjo organiziranost ARSKTRP in zaposlene
  • urejanje vsega potrebnega v zvezi z delovnimi razmerji zaposlenih
  • zagotavljanje usposabljanja za delo
  • skrb za pisarniško poslovanje agencije in hrambo dokumentacijo ter opravljanje drugih administrativno-tehničnih zadev
  • razreševanje vseh pravnih vprašanj in zadev, s katerimi se pri svojem delu srečujejo strokovni delavci agencije
  • priprava podlag za reševanje pritožb upravičencev na izvršena izplačila in sankcije 
  • servisiranje vseh javnosti z informacijami s področja delovanja agencije
  • vodenje komuniciranja med ARSKTRP in ostalimi nacionalnimi javnimi institucijami ter institucijami Evropske unije na področju izvajanja ukrepov Skupne kmetijske politike

ORGANIZIRANOST

 

Delo v službi je razdeljeno na 4 organizacijske enote: