Skoči na vsebino

KONTROLA IZVAJANJA EUS ZA STANDARD NITRATNA DIREKTIVA

Nosilec ukrepa:

Oddelek za izvedbo kontrol ukrepov neposrednih plačil

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD

 

Kontrole na kraju samem se izvajajo na kmetijskih gospodarstvih, ki so vložila zahtevek za dodelitev sredstev.  Namen kontrole je preverjanje velikosti in zmogljivost skladišč za živilska gnojila, ki morajo zadoščati staležu živali na kmetijskem gospodarstvu (varovanje okolja).

 

Pri pregledu na kraju samem se preverja:

  • stalež živali na kmetijskem gospodarstvu;
  • dokumentacija (zahtevek za plačila za ukrep, popisni list za EU standard, potrdilo o prejemu sredstev, sporočilo o zaključku investicije, dokumentacija o izvedbi investicije (računi, dovoljenja ...), dokumentacija po izvedeni investiciji (lokacijsko informacijo ali/oz. gradbeno dovoljenje, izračuni KSS ...);
  • velikost skladiščnih kapacitet za živinska gnojila, ki  morajo  zadoščati staležu živali na kmetijskem gospodarstvu;
  • dobra kmetijska praksa (gnojenje na podlagi gnojilnega načrta);
  • vodotesnost skladišč za živinska gnojila.

Čas izvedbe kontrol

 

Kontrole se izvajajo čez celo leto.

 

Več o ukrepu ...